Vitamina verda

Ferran Sabater, responsable Planta Viva cooperatives agràriesOPINIÓ
Ferran Sabater, Flor i Planta FCAC

Des de fa uns mesos, el sector de la planta ornamental de Catalunya estem treballant per enllestir un Pla Estratègic que facilitarà la reestructuració de la producció i l’orientarà al consumidor final. El projecte té cinc eixos principals d’execució: exportació, logística, producció, màrqueting i mercat nacional.

Més enllà de la situació del mercat intern, molt marcada per la davallada del consum públic i per l’increment de l’IVA del sector fins al 21% que afecta també greument el consum privat, s’evidencia la necessitat que el sector productiu s’especialitzi en funció de les preferències del mercat i de les possibilitats d’elaboració.

Per això, s’apunta que convé dissenyar un distintiu d’acreditació o certificació i definir unes normes de qualitat que serveixin de referent. També és important establir una estratègia comercial que incentivi la compra de productes en el mercat nacional i de proximitat.

A més, s’aposta per crear un consorci d’empreses amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat en el mercat exterior, que permeti orientar-se cap als mercats actuals però també obrir-ne de nous. Calen acords de col·laboració per aconseguir més eficiència i obtenir més capacitat de servei millorant la logística, incrementant la dimensió i oferint un producte òptim amb independència de quina sigui la seva destinació. El mercat europeu és clau per al sector i països com França, Alemanya, Suïssa, Àustria i el Regne Unit han de ser destins prioritaris.

Una altra iniciativa que cal tenir en compte és la creació d’una oficina de logística, no forçosament vinculada al consorci d’empreses, que permeti optimitzar els costos d’emmagatzematge, transport i distribució, unificant prèviament els sistemes d’embalatge i estandarditzant els productes. És imprescindible decidir quines plantes s’han de produir de manera prioritària per a l’exportació i definir els seus estàndards per presentar les col·leccions més adequades a cada mercat.

Tot i les diferents realitats productives existents a Catalunya, aquest procés comporta trencar algunes barreres per poder avançar, com ara perdre la por a renunciar a la confidencialitat i al control total del negoci. Hem d’incrementar la confiança entre tots els agents amb la voluntat de cooperar i establir una estratègia conjunta.

Vivim un moment clau per al sector de la planta ornamental. El repte és convertir la situació actual de necessitat del sector en una oportunitat, minimitzant les amenaces i potenciant el punts forts: orientar la producció cap a l’exportació i desenvolupar, dins del mercat interior, la cultura del verd i la millora del medi ambient.

La planta ornamental no és un producte de luxe, sinó un element necessari que aporta vitamina verda a les persones i al nostre entorn, millorant l’aspecte de les viles i ciutats i fent-les més agradables i més saludables tant per als qui hi vivim com per als qui ens visiten.