Venda directa

Xarxa d’agrobotigues de les cooperatives

Agrobotiga-Vinicola-del-PrioratDes de fa ja força anys, nombroses cooperatives han obert els seus propis punts de venda i, entre aquests, moltes agrobotigues es caracteritzen per tenir productes diferenciats i d’origen cooperatiu, i sovint esdevenen també un aparador tant del producte com del territori. La major part d’aquests punts de venda, un 44%, estan ubicats a municipis d’entre 500 i 3.000 habitants.

Les agrobotigues molt sovint s’adrecen a un públic urbà i, per aquest motiu, acostumen a obrir en dies festius i es vinculen amb altres activitats turístiques i d’oci. Els consumidors que les visiten queden atrapats pels valors que són inherents a les cooperatives agràries i els seus productes: la confiança, els valors socials, la sostenibilitat i la proximitat que aporta el fet de tenir un origen local.

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’entén que seria profitós potenciar la diferenciació conjunta d’aquests punts de venda. Aquesta aposta esdevindria, sens dubte, una excel·lent oportunitat per aprofitar el potencial de la xarxa d’agrobotigues cooperatives i per transmetre de forma conjunta els valors i els missatges que fan més singulars i especials els punts de venda cooperatius.

En aquesta línia, la Federació està promovent la creació d’un distintiu conjunt per a les agrobotigues, que serà complementari a la imatge de cada  cooperativa i que permetrà multiplicar l’impacte sobre els consumidors a partir d’un missatge conjunt.

El distintiu contribuirà, també, a crear una experiència de compra positiva en les agrobotigues i a possibilitar que, en el futur, es puguin dissenyar campanyes i accions amb més impacte.

Aquest distintiu de les agrobotigues serà compatible amb el nou logotip de venda de proximitat de la Generalitat. Per aquest motiu i per tal d’evitar dificultats i multiplicitat de normes i llibres d’estil, les cooperatives que ho desitgin podran acollir-se voluntàriament a ambdós distintius alhora.

Decret de venda de proximitat

El comerç de proximitat ja està regulat oficialment. Amb la publicació del Decret 24/2013, el Govern de la Generalitat ha creat un sistema d’acreditació voluntari per a persones i productes vinculats a aquest tipus de venda en què les cooperatives tenen un paper clau, en la mesura que són les principals garants d’una producció estretament lligada al territori.

A la pràctica, la “venda de proximitat” inclou tant la “venda directa” com la “venda en circuit curt”. Tècnicament, la venda directa és aquella realitzada directament pels productors o la seva cooperativa sense la intervenció d’intermediaris. Per tant, es pot realitzar tant a la pròpia explotació com en les agrobotigues de les cooperatives, a mercats, fires o a distància. La venda en circuit curt, en canvi, seria aquella realitzada pels productors o les cooperatives quan hi ha la intervenció d’una persona intermediària. Així doncs, es pot realitzar en establiments minoristes, a agrobotigues que venen productes d’altres cooperatives, en establiments de restauració i també a distància.

Adhesió mitjançant la DUN

L’adhesió dels productors i les cooperatives interessats a formar part dels circuits de venda directa es pot realitzar mitjançant la Declaració Única Agrària (DUN), fent-hi constar els productes comercialitzats a l’empara de l’acreditació. Amb tots els punts de venda acreditats, el Departament d’Agricultura té previst crear una base de dades que servirà per identificar aquestes explotacions i agrupacions de productors, així com els productes agroalimentaris de producció o elaboració pròpia emparats per la certificació. Tot i no haver-hi cap ajut econòmic, el fet d’acollir-se a aquesta acreditació permetrà beneficiar-se de les campanyes de promoció del distintiu que impulsi l’Administració. A més, amb l’objectiu de reforçar l’adhesió al sistema de venda de proximitat, s’ha creat un logotip que els centres adherits hauran de col·locar en un lloc visible i preferent. En els cas d’elaborats i productes comercialitzats en circuit curt, caldrà fer-lo constar també a l’etiqueta.


Continua llegint…

Agrobotigues: “tenim un potencial enorme”. Xavier Pié, responsable de Desenvolupament Rural de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya