“Una millor gestió de l’aigua de reg optimitza aquest recurs natural”

ENTREVISTA

Formacio reg

Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega, i Maite Sisquella, professora en aquesta escola de capacitació i coordinadora de l’Oficina del Regant, parlen de la importància de l’aigua i expliquen els canvis que es donen en els conreus i les tècniques de maneig quan una zona de secà esdevé un regadiu.

L’agricultor té consciència de la importància de fer una bona gestió de l’aigua?

L’aigua sempre ha estat un aspecte clau per a l’agricultura. Ho és en el secà, on s’ha de comptar amb el règim pluviomètric en la planificació dels cultius a l’explotació, però també -i molt!- en l’agricultura de regadiu.

En el regadiu, la consciència de gestionar bé l’aigua es dona a dos nivells. En primer lloc, les Comunitats de Regants han de distribuir l’aigua disponible durant tota la campanya d’acord amb les necessitats i la planificació de les explotacions. D’altra banda, són els propis regants que han de gestionar l’aigua com un bé limitat que té un cost, i tenint en compte que si s’aplica correctament permet obtenir bons resultats de producció i de qualitat.

Els pagesos que han passat d’una agricultura de secà a una de regadiu, com s’adapten al nou sistema?

Els canvis que suposa per a un productor agrari la transformació d’una explotació de secà a regadiu són diversos, i cal aprendre com fer una gestió eficient de l’aigua en les noves instal·lacions de reg.

Es necessita un aprenentatge en aspectes com el càlcul de les necessitats hídriques dels nous cultius i el maneig en relació amb la sembra, la fertilització o la fertirrigació… d’aquests conreus.

Existeix formació específica?

Els recursos disponibles des del Departament d’Agricultura i l’Oficina del Regant per a formar als nous regants són bastants. Disposem d’un curs de reg que es pot cursar a distància i també tenim una oferta presencial en la qual s’expliquen aspectes d’instal·lacions i programació de reg. Per als nous regants, també disposem d’uns equips pedagògics de reg que permeten practicar tot referent al capçal de reg i la fertirrigació, així com material editat – fitxes tècniques i dossiers tècnics – als espais web del Departament i de l’Oficina del regant a RuralCat.cat.

Paral·lelament es programen moltes activitats tècniques de reg i de diferents cultius que ajuden a millorar el coneixement dels nous regants davant l’escenari que suposa gestionar una explotació de regadiu.

Els joves que sol·liciten la incorporació i ho fan a una explotació de regadiu cursen formació d’instal·lacions de reg i d’aigua, sòl i fertilització que s’ofereix des de les escoles agràries.

Aquest aprenentatge, com es concreta?

A l’Oficina del Regant, comptem amb la col·laboració activa d’Infraestructures.cat i de l’IRTA i també amb el suport de la xarxa d’escoles agràries, oficines comarcals i el Departament d’Agricultura.

Treballem en quatre grans àmbits: formació, transferència tecnològica, programació de reg i la bústia d’assessorament al regant. Això ens permet disposar de diferents eines que donen suport tant als productors com a les comunitats de regants, en funció de les necessitats de cadascú.

Durant l’any 2017 un total de 370 persones van participar en diferents activitats formatives, i una de les quals destacaríem és el curs de reg a distància que ja ha arribat a la 29a edició.

En transferència tecnològica, programem activitats a demanda del sector i organitzem visites a explotacions de regadiu: els agricultors obren les portes de la seva explotació per compartir noves experiències en cultius o tècniques de reg que no són tant comunes a la zona.

També hi ha alguns seminaris tècnics a camp que ens permeten fer avaluacions de reg o manteniment d’instal·lacions mentre els productors participen activament en l’aprenentatge, i promovem jornades tècniques sobre aspectes molt concrets com el bombament solar o el reg deficitari controlat en cultius.

Què més aporta l’Oficina del Regant al productor?

Des de l’Oficina del Regant gestionem l’Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat, que fa propostes setmanals de parcel·les concretes i ofereix consells  genèrics per a totes les demarcacions de Catalunya.

També es promou una bústia d’assessorament al regant per canalitzar totes les consultes, que es complementa amb un espai web i el butlletí informatiu mensual.

El canal Segarra–Garrigues ha comportat canvis a la comarca?

La implantació d’un nou regadiu en una zona sempre implica canvis.

El Segarra-Garrigues ha de permetre dinamitzar i diversificar l’economia, ja que en algunes zones d’implantació el règim pluviomètric era totalment escàs i amb dificultats per disposar de produccions econòmicament viables.

Podem dir que són punts importants fruit de l’arribada del regadiu poder donar estabilitat a l’explotació agrària, millorar les inversions i crear més riquesa a una zona amb un important despoblament.

Què ha succeït amb els diferents conreus d’aquesta zona?

A primer cop d’ull, les zones cerealístiques han optat per cobertures i una gran part segueix realitzant conreus extensius. Tot i així, es dona una gran rotació i s’estan introduint nous cultius, fins i tot hortícoles extensius.

Les zones amb tradició de cultius llenyosos o pròximes a aquestes estan implantant ametllers, vinya, olivera i fruita dolça amb regs localitzats; i s’observa la introducció de conreus no tradicionals, com soja o pistatxo.

Finalment, el reg també ha facilitat que el manteniment del cultiu tradicional amb paràmetres de rendiment que el facin viable.

Tenint en compte les escasses pluges, quines mesures pot adoptar l’agricultor per minimitzar els danys del dèficit d’aigua?

Fa temps que estem promovent una gestió més eficient de l’aigua millorant la gestió, utilitzant paràmetres de balanç hídric i modernitzant els sistemes de reg.

Una millora en la gestió permetrà optimitzar el recurs natural aigua.

MÉS INFO a RuralCat

Comments are closed.