Una llei per a les cooperatives

Josep Pere Colat

EDITORIAL

Justament quan tanquem la redacció d’aquesta revista, el Govern de la Generalitat ha fet públic l’Informe sobre la competitivitat del sector agroalimentari, elaborat pel Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), que confirma que el nostre sector és el primer clúster agroalimentari d’Europa.

L’agroindústria ens estem mostrant resistents davant la crisi. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe que, a més, confirma que hem mantingut la producció, hem destruït poca ocupació (els llocs de treball s’han reduït un 4%, contrastant amb el 20% del conjunt de la indústria) i hem augmentat les exportacions.

No obstant això, els recursos que l’Administració destina al nostre sector no són coherents amb el nostre paper estratègic per al conjunt del país. Acabem de conèixer els criteris d’aplicació de la nova PAC a l’Estat espanyol que, com veníem denunciant de fa temps, consoliden les discriminacions històriques en el repartiment d’ajuts directes, penalitzen determinades zones del territori i els petits productors; a més, es retallen sensiblement els fons estatals que es destinen a desenvolupament rural.

El pressupost que l’Administració catalana destina al sector agrari també constata la pèrdua de pes de l’agroindústria. La dotació per a la Conselleria d’Agricultura ja se situa per sota de la barrera psicològica de l’1% de la despesa de la Generalitat, amb una reducció de més del 37% des de 2012.

Des de la Federació negociem perquè la distribució de pressupostos tingui en consideració la rellevància de les cooperatives agràries catalanes. Però també som conscients de la situació d’escassetat de recursos.

Ara bé, on no s’hi valen excuses és en el procés de discussió de la nova Llei de cooperatives de Catalunya. Reclamem al Govern de la Generalitat que garanteixi una llei adaptada a la nostra realitat econòmica i social, amb un règim jurídic flexible i diferents alternatives.

La definició de qui pot ser soci d’una cooperativa agrícola, el reconeixement del paper de les cooperatives rurals, la llibertat d’autoregulació mitjançant els estatuts socials són punts claus i irrenunciables per a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Especialment en un context de fortes restriccions pressupostàries, necessitem una llei pensada per a les cooperatives. Una llei que afavoreixi la competitivitat d’un sector estratègic i resistent com és el cooperativisme agrari.

Josep Pere Colat
President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya