“Una fertilització adequada redueix costos”

Pere VillarLA VEU DE L’EXPERT amb Pere Villar

Pere Villar és enginyer agrònom especialitzat en fertilitat de sòls i nutrició de cultius. També és responsable agronòmic del laboratori ILERSAP i col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya impartint formació sobre anàlisi de sòls.

Quina importància té planificar la nutrició en els cultius?

La situació actual no és gaire encoratjadora perquè els costos de producció pugen, mentre els preus dels productes agrícoles baixen. Per sobreviure, cal ser competitius i el sector agrícola ha fer un canvi en el maneig de la nutrició i la fertilitat del sòl, que són tot el conjunt de propietats físiques, químiques i biològiques que condicionen la nutrició i el desenvolupament dels cultius.

Explica’ns el procediment a seguir…

La primera fase consisteix a determinar la fertilitat del sòl i, a partir d’aquesta informació de base, es planifiquen accions sobre la forma i el millor moment per a l’aplicació de nutrients, el maneig del sòl o la coberta vegetal. Després es fa un seguiment del cultiu per decidir si es continua amb el programa establert o si cal fer més canvis.

A final de campanya, és imprescindible avaluar la producció de forma qualitativa i quantitativa per continuar el procés de millora.

Quins avantatges obté l’agricultor?

Per l’agricultor suposa un estalvi econòmic molt important, ja que sovint es detecten excessos realitzats en un passat. A més, la programació s’ajusta a la realitat de cada finca de forma que es pot augmentar la productivitat dels cultius si se solucionen problemes de fertilitat del sòl.

La programació de la nutrició s’aplica a tots els cultius, des de cereals fins a fruiters. En el cas de cultius de fruit, s’aconsegueix augmentar la vida post collita i baixen les pèrdues per fisiopaties. També es milloren propietats organolèptiques en la producció de vi i d’oli.

L’anàlisi es fa només del sòl?

L’anàlisi de sòl permet diagnosticar problemes de fertilitat i alhora és la base de càlcul del programa de nutrició. Però també es tenen en compte altres aspectes.

El seguiment del programa es realitza a partir de l’anàlisi foliar, identificant possibles desajustos de la nutrició, problemes de producció o la necessitat de nutrients específics. Quan acaba la campanya, es fa una anàlisi del fruit i, en alguns casos, de la vida post collita per tal d’obtenir una diagnosi completa.

Així doncs, com avaluem la incidència d’una bona planificació en la qualitat del producte?

Una nutrició equilibrada produeix diferents efectes segons els cultius. Els cultius de fruita dolça i alguns hortícoles, com el tomàquet i el pebrot, són els que presenten major sensibilitat a la nutrició i són els que aporten més valor afegit. Un programa de nutrició equilibrat també millora la vida post collita dels fruits, permetent ajustar el moment òptim de recol·lecció i augmentant la qualitat gustativa del producte.