“Una bona pràctica fitosanitària redueix riscos per a la salut”

Segismundo GarciaLA VEU DE L’EXPERT
amb Segismundo Garcia

Enginyer Tècnic Agrícola,  Enginyer Agrònom i Màster en Educació i TIC, Segismundo Garcia és professor de Tecnologia Agrària a l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus. Des de fa gairebé quinze anys, col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en les activitats formatives d’aplicadors de productes fitosanitaris i altres temes agraris.

És convenient que els agricultors rebin formació sobre l’aplicació de productes fitosanitaris?

D’acord amb la normativa actual, és obligatori que tothom que manipuli o apliqui productes fitosanitaris tingui una formació prèvia mínima, però, a més, aquesta formació em sembla molt útil per als agricultors.

El programa dels cursos està pensat per donar als alumnes una visió ràpida i adaptada als seus interessos sobre la problemàtica que comporta la utilització dels productes fitosanitaris. Els riscos per a la salut de les persones -tant dels propis agricultors i les seves famílies com dels consumidors que menjaran els productes- es poden reduir i eliminar amb una bona pràctica fitosanitària.

Fent les coses ben fetes, també podem reduir la contaminació ambiental i estalviar temps i diners.

La formació, quins aspectes tracta?

Hi ha diferents nivells de cursos. El Bàsic és per als agricultors que apliquin directament a la seva terra i el Qualificat, per als que facin tractaments emprant personal auxiliar. També hi ha formació de Fumigador i de Pilot Aplicador.

En línies generals, s’expliquen les plagues, malalties i males herbes perquè és important conèixer quins agents produeixen el dany a la planta. També es dóna informació de les característiques del producte fitosanitari i, el que és molt important per al productor, dels riscos per a la salut derivats de la utilització dels fitosanitaris així com les mesures per reduir aquests riscos.

A més, es fan pràctiques d’aplicació dels tractaments de forma adequada.

Quines novetats s’estan donant en l’aplicació de productes fitosanitaris?

Des de 2009 fins ara, s’han produït canvis normatius que afecten directament l’agricultor i l’obliguen a ser una part molt activa de tot el procés de control amb fitosanitaris. La normativa està portant a un ús sostenible dels plaguicides i, per això, el productor ha de portar registres, ha d’assolir la capacitació necessària per a la utilització dels fitosanitaris i ha de tenir un assessorament tècnic que li permeti fer un control integrat de plagues.

A nivell pràctic, des de el 1 de gener d’aquest any, tots els agricultors professionals han d’aplicar el principis de la Gestió Integrada de Plagues amb el suport d’assessor expert.

Com valores l’agricultura ecològica?

Crec que el futur de la producció agrària ecològica és molt esperançador i que és una bona opció per a petits i mitjans productors, juntament amb la comercialització a mercats de proximitat. El subconscient col·lectiu està predisposat positivament als conceptes biològic, ecològic i orgànic. Un ampli segment de consumidors demanden aquests productes i els preus són interessants per als productors.

Malgrat això, ens queda un llarg camí per recórrer. Tècnicament, molts problemes causats per plagues i malalties estan lluny de ser controlats i la formació que necessita el productor és molt més exigent.

Els productes fitosanitaris acabaran desapareixent?

El productes fitosanitaris estan molt arrelats a l’imaginari col·lectiu dels pagesos per la facilitat que dóna el binomi plaga-producte químic.

Penso que, en un futur proper, se seguiran utilitzant productes químics per combatre els problemes de sanitat vegetal, però aquests productes seran cada vegada més selectius i menys perillosos per a les persones i el medi ambient.

Un món per explorar és el dels anomenats “biopesticides”, que a llarg termini segurament acabaran generalitzant-se davant la pressió que exerceix el propi consumidor, més conscient de la seva salut i la seguretat alimentària.