Una altra campanya difícil

Albert CapdevilaOPINIÓ
Albert Capdevila
Fruita FCAC

A principi de juny, es va començar a aplicar la nova reglamentació de les Organitzacions de Productors de Fruita i Horta (OPFH). D’aquesta actualització de la normativa valorem especialment l’aposta de la Comissió Europea per les OPFH de les cooperatives.

La Unió Europea aposta per les OPFH cooperatives, de les quals n’hi ha unes 40 a Catalunya, per orientar el sector a una major concentració i valorització de l’oferta

Estem satisfets perquè hem aconseguit que es contemplin les nostres especificitats. A Catalunya, hi ha prop de 40 OPFH cooperatives i, amb el seu suport, la Unió Europea fa palès que considera aquestes organitzacions com a base per orientar el sector a una major concentració i valorització de l’oferta.

També és un factor a destacar l’augment de les indemnitzacions de retirada, ja que es tracta d’una mesura bàsica per augmentar l’eficàcia davant crisis de mercat com les que pateix el sector des del vet rus.

En aquest context i amb l’objectiu de descongestionar el mercat davant possibles puntes de producció, valorem també positivament la voluntat del Ministeri d’obrir un paquet important de 25.000 tones de retirada per a distribució gratuïta que es destinaria a transformació i aniria vinculada a pagament en espècie.

En l’última reunió del Grup de Treball italo-francès-espanyol de poma i pera, la Federació demana mesures per reestructurar el sector i reduir els volums que surten al mercat

Pel que fa la producció, aquesta campanya es preveu una recuperació del potencial en préssec i nectarina i un augment a Catalunya del 13%, arribant a les 421.420 tones. Per demarcacions, l’increment es mantindria arreu excepte a les comarques de Girona, on baixaria un 7% (1.800 tones). A Lleida pujaria un 14% (362.600 tones), mentre que a Tarragona pujaria un 5% (37.300 tones) i a Barcelona un 6% (6.220 tones).

En el conjunt de l’Estat espanyol la producció augmentaria fins al 7%, amb 1.766.656 tones. En concret a Múrcia, la campanya de pinyol ha tingut moltes fluctuacions i preus difícils per al productor que han desconcertat el mercat. Esperem que no es produeixi un efecte contagi al gruix de la campanya.

L’increment de producció també es generalitza al conjunt d’Europa amb un ascens de l’11%, fins a 3.065.835 tones.

Pel contrari, pel que fa a les previsions sobre la collita de fruita de llavor, en l’última reunió del Grup de Treball italo-francès-espanyol de poma i pera es va preveure una davallada del 30% de la producció europea de poma. La causa principal són les gelades primerenques que han afectat sobretot Polònia, el principal país productor, on es calcula un descens pròxim al 50%.

Malgrat aquestes previsions, la producció de poma –principalment de la varietat Golden- és molt elevada i el nostre mercat resulta cada vegada més limitat perquè, a més del vet rus, estan sorgint problemes amb l’exportació als països del nord d’Àfrica degut a la crisi econòmica i el proteccionisme polític.

Per això, els representants de la Federació presents en aquesta reunió de països productors vam sol·licitar que s’estableixin mesures per reduir els volums que es posen al mercat. En concret, vam demanar línies de suport per a l’arrencada en les explotacions d’arbres vells i que es faciliti l’arrencada en les explotacions dels productors que passen a situació de jubilació.

La presa de decisions en aquesta línia, juntament amb les previsions de descens de la producció per a la pròxima campanya, ajudarien a descongestionar el mercat.