Un sector lacti competitiu i sostenible

ramon-armengol_ramaderia-i-llet-fcacOPINIÓ
Ramon Armengol Ramaderia i Llet FCAC

Durant aquest primer trimestre de l’any s’aprovarà el Pla d’actuació per a la millora de la situació del sector lacti a Catalunya que el Departament d’Agricultura va presentar a les acaballes de l’any passat. Té l’objectiu d’aportar instruments per millorar la sostenibilitat de les explotacions i l’eficiència de la indústria lletera.

En els últims mesos, per arribar a definir d’aquest Pla d’acció, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya hem participat en diversos grups de treball juntament amb l’Administració, les cooperatives, altres organitzacions del sector lleter i especialistes en els diferents àmbits d’actuació.

El Pla d’actuació per a la millora del sector lacti a Catalunya té l’objectiu de millorar la sostenibilitat de les explotacions i l’eficiència de la indústria làctia

Els eixos de treball que proposa se centren a potenciar la indústria lletera de Catalunya, millorar l’eficiència del sector, comercialitzar i innovar, i fomentar el consum de llet.

Per assolir aquests reptes s’han concretat una quinzena d’actuacions, que inclouen des de l’assessorament tècnic i econòmic a les explotacions fins a millorar la relació amb les cadenes de distribució, apostar per la qualitat, diversificar la producció llet, promoure el consum de llet a les escoles, fomentar la venda de proximitat i de llet crua i indicar l’origen de la llet en l’etiquetatge. Igualment, es proposa crear l’Institut Català de la Llet i un Panell d’avaluació sensorial de productes lactis.

Hem d’aprofitar aquest impuls per desenvolupar temes prioritaris per a les cooperatives lleteres, com la definició d’un model d’explotació i de sector sostenible

En definitiva, es pretén valoritzar la llet i els seus derivats i projectar una indústria puntera, innovadora i amb una major capacitat exportadora.

Des de la Federació de Cooperatives valorem positivament l’esforç realitzat en aquest projecte, que ha comptat amb gairebé una seixantena de participants, i estem convençuts que cal aprofitar aquest impuls per desenvolupar temes que les cooperatives agràries considerem prioritaris, com la definició d’un model d’explotació i de sector que sigui sostenible tant econòmicament com mediambientalment.

Hem d’apostar per una major vertebració del sector, incrementar el consum de llet i derivats làctics i millorar els processos industrials. Només sent més eficients aconseguirem més valor afegit que podrem repercutir al llarg de tots els agents de la cadena de valor.