Un projecte amb cara i ulls

Ramon Sarroca_President_FCAC

EDITORIAL
Ramon Sarroca, president FCAC


Comencem el curs d’una manera diferent a la situació normal a causa de l’entorn polític. A pesar de tot, les cooperatives anem fent la feina que ens pertoca en el dia a dia i a més, tenim ja al nostre abast uns instruments que s’han concretat aquesta legislatura després de molts mesos de treball i que són molt importants per a la competitivitat del sector.

El PDR és un d’ells. Durant tota la negociació, la Federació ha vetllat perquè s’aprovin mesures que responguin a les necessitats de les cooperatives. Per això, ens hem centrat a demanar que es publiquin les convocatòries de les línies d’agroindústria, innovació i circuits curts, i també hem defensat que les mesures agroambientals són bàsiques per als productors associats a cooperatives, per ajudar-nos a suportar determinats costos a què estem obligats pels operadors comercials.

Les negociacions de la nova Llei de cooperatives no han sigut fàcils, perquè les necessitats de les cooperatives agràries no sempre coincideixen amb la resta de branques del cooperativisme. Però ha sigut un procés ben argumentat i ben treballat.

Per a nosaltres, és un èxit haver aconseguit una definició de cooperativa agrària que consideri socis a totes les persones que hi aporten producte. També la cooperativa rural, que permetrà donar viabilitat a determinades cooperatives. I un repte: la llei et permet molta flexibilitat. Això vol dir que haurem de ser cautes a l’hora de redactar els estatuts i que cada cooperativa haurà de ser molt responsable: dependrà de la teva decisió què vols fer amb la teva cooperativa.

Una tercera pota és el Pla de concentració, que ha d’evolucionar cap a una millor adaptació a la realitat cooperativa. S’ha de seguir donant suport a les fusions, però també s’han de potenciar altre tipus d’acords comercials a partir dels quals podran acabar naixent fusions de manera natural. Abans de tot, però, és necessari que el Govern faci efectius els pagaments pendents perquè nosaltres puguem continuar avançant i promoure projectes potents.

Les cooperatives necessitem i demanem instruments per a la nostra competitivitat i ho fem des del convenciment de donar, a la societat, la seguretat que nosaltres no marxarem mai. Les persones del camp vivim en el territori i li donem vida, som bàsics produint aliments, som indústries que creem llocs de treball, invertim i reinvertim el capital en aquest mateix sector.

El nostre és un projecte amb cara i ulls, un compromís amb el món rural i amb el país.