Un pla de formació per a cada cooperativa

Enric DalmauOPINIÓ
Enric Dalmau Formació FCAC

La formació contínua és un recurs necessari perquè les cooperatives –com qualsevol altra empresa- esdevinguin més eficients i professionalitzades a l’hora d’adaptar-se als canvis tecnològics, legislatius, de mercat i  de l’entorn.

Realitzar una formació de qualitat i connectada al lloc de treball permetrà millorar la competitivitat i fer front als reptes del futur amb més garanties d’èxit.

La formació actualitza les competències professionals dels treballadors, les juntes rectores i els socis

És per això que la formació no l’hem de veure com una despesa, sinó com una inversió amb un retorn que ens aportarà grans beneficis: actualització de les competències professionals dels treballadors, les juntes rectores i els socis, més productivitat, més participació i més compromís per part de tothom.

Malauradament, però, factors com la feina del dia a dia, la manca de temps o de motivació i la falta de visió sobre la rendibilitat dels cursos no ens permeten donar, a la formació, la importància que té per a l’empresa.

Per on comencem?

La FCAC assessora a les cooperatives en la realització de plans de formació personalitzats

En primer lloc, és important realitzar una acurada i correcta detecció de les necessitats de formació que té la cooperativa per poder identificar-les i prioritzar-les, i així donar una resposta adequada. Aquest procés es realitza mitjançant un “Pla de Formació” que s’acabarà concretant en una oferta formativa, teòrica i pràctica, personalitzada.

L’experiència que tenim a la Federació en aquest àmbit ens permet assessorar a les cooperatives agràries durant el procés de realització del seu “Pla de Formació” i participar en l’execució dels cursos amb l’objectiu de garantir una formació útil i pràctica.