Un futur plegats

Ramon Sarroca_President_FCACEDITORIAL
Ramon Sarroca, President FCAC


El Pla Marc del cooperativisme agrari català ja ha estat aprovat i assumit com a propi pel Govern de la Generalitat. Ara és el moment de desenvolupar-lo i hem de fer-ho sent conscients que necessitem que l’Administració impulsi determinats instruments, però també que una part important dels deures ens correspon directament al sector.

Haurem d’entomar nous reptes i noves maneres de fer. El Pla Marc ha posat en relleu dades i realitats que, en alguns casos, desconeixíem i que ens han de servir com a base per dissenyar les noves estratègies d’un cooperativisme més eficient i competitiu.

A hores d’ara, ja estem treballant per al seu desenvolupament i comencem pel nou Pla de competitivitat. Estem mantenint reunions amb les diferents Conselleries i amb representants del Parlament, i ens consta que s’estan començant a definir algunes partides pressupostàries.

En paral·lel, tenim en vigor la nova Llei de cooperatives, que estem implantant en el sector i que cal acabar d’adaptar a les necessitats, i apostem per la internacionalització com a procés que volem liderar amb projectes consistents.

És indubtable que vénen temps de canvis; un exemple són les normatives que afecten a les seccions de crèdit. I, com en tota organització viva, en moments d’inflexió hi ha opinions diferents. Però des de la Federació continuarem treballant pel consens general i per tot el que representa el sector.

Els nostres objectius de futur són globals, més enllà dels debats interns de les diferents branques o grups, i la nostra voluntat és integrar la diversitat d’opinions en un projecte comú i compartit.

Com a consell rector tenim la responsabilitat, el deure i el compromís de treballar per una Federació de tots, per a tots i per un futur que, de ben segur, serà diferent.