Un estudi per gestionar la sansa

Buscar alternatives de gestió per als subproductes de les almàsseres és un objectiu de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, donat els costos que la sansa comporta per al sector.

Per això, en els últims anys, la branca de l’oli ha impulsat iniciatives com la sol·licitud d’una simplificació normativa i la tramitació d’un ajut específic per dur a terme un estudi sobre el compostatge de la sansa. També s’han mantingut  diverses reunions amb l’Administració per tal d’arribar a acords sobre l’aplicació directa o la simplificació de la gestió en origen.

Recentment, la Federació ha convocat una jornada per presentar les conclusions de l’Estudi tècnic i econòmic per a l’aplicació del compostatge de la sansa a les cooperatives de Catalunya, impulsat pel consultor José M. Álvarez.

En el decurs de la jornada, es van explicar a les cooperatives assistents els estudis de viabilitat i redacció de cinc avantprojectes a Catalunya així com els beneficis de l’aplicació regular del compost de sansa a l’olivera.