“Un bon control de les plagues millora la qualitat”

Jordi GinéLA VEU DE L’EXPERT
amb Jordi Giné

Jordi Giné, que és el cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura des de fa set anys, col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya com a ponent en diverses jornades tècniques i en cursos per a aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris.


La formació en el control de plagues i malalties pot ajudar a millorar la qualitat del producte?

És fonamental disposar de sistemes de formació dirigits no sols als agricultors, sinó també als distribuïdors de productes fitosanitaris i als assessors en gestió integrada de plagues. Cal que tots aquells que utilitzin productes fitosanitaris siguin plenament conscients dels possibles riscos per a la salut humana i el medi ambient, i de les mesures apropiades per reduir-los en la mesura del possible.

Una bona formació és garantia que l’aplicador coneix perfectament les plagues i els productes fitosanitaris que utilitza i que té en compte els riscos i les mesures per evitar-los. Un bon control de les plagues incideix en la millora de la qualitat del producte.

Quins serien els aspectes més rellevants a tractar en un curs sobre control de plagues i malalties en els fruiters?

Actualment, hi ha quatre nivells de formació per als aplicadors de productes fitosanitaris: bàsic, qualificat, fumigador i pilot aplicador agroforestal. En tots els casos, la formació incideix en el coneixement dels riscos per a la salut de l’usuari en el moment de manipular i aplicar el producte fitosanitari, per al consumidor i per al medi ambient.

També és important formar l’agricultor sobre els principis generals de la gestió integrada de plagues i de les tècniques alternatives de lluita, així com de l’estricta normativa fitosanitària vigent.

En els darrers anys, han canviat les necessitats formatives dels agricultors en aquest àmbit?

Sí. Actualment el consumidor és molt sensible a la utilització dels productes fitosanitaris i els possibles residus en les fruites i hortalisses. La normativa europea que regula l’ús dels fitosanitaris s’ha renovat en els últims anys i, igualment, l’agricultor ha de conèixer a fons els principis generals de la gestió integrada de plagues que caldrà aplicar obligatòriament a partir de l’1 de gener de 2014, les mesures per evitar manipulacions perilloses, la contaminació de les aigües o la revisió dels equips d’aplicació.

I quines millores s’han implantat en el control de plagues i malalties?

La millora més significativa ha estat la substitució de molts productes fitosanitaris convencionals com clorats, fosforats o carbamats per altres productes de menys impacte. També es té present, cada dia més, la gestió integrada de plagues i s’utilitzen altres tècniques de prevenció i lluita. La producció integrada i les ADV (agrupacions de defensa vegetal) han ajudat notablement en la millora de la lluita fitosanitària en la nostra fructicultura.

Quin és el futur?

Quant a la prevenció i lluita contra les plagues, malalties i males herbes, crec que el futur serà la gestió integrada de plagues. Any rere any es redueixen els productes fitosanitaris convencionals, per la qual cosa cal optar per tècniques alternatives com la captura massiva per al control de les mosques de la fruita, la confusió sexual per al control de plagues de lepidòpters i la utilització d’insectes parasitoids i depredadors.

Cal dir que, la major part dels nostres fructicultors, ja utilitzen aquestes tècniques en les seves explotacions i que són un referent a la fructicultura europea.