Un abans i un després

ASC_Lluis RoigOPINIÓ
Lluís Roig
President ASC
Seccions de crèdit FCAC

Les cooperatives agràries amb secció de crèdit ens trobem immerses en un punt d’inflexió, en un procés que des de fa mesos estem treballant en diferents àmbits amb l’objectiu d’augmentar les garanties dels nostres impositors, adaptant-nos a la nova realitat econòmica i social de l’àmbit agrari i reforçar el model de cooperativa amb secció de crèdit i llur reputació.

El consell rector de l’ASC creiem que, per avançar en aquesta direcció, la plataforma informàtica CoopCrèdit i el Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit són dues eines  importants que han de permetre consolidar el procés iniciat.

La plataforma CoopCredit compta ja amb 29 cooperatives adherides, que gestionen més del 50% dels dipòsits de totes les seccions de crèdit. Actualment disposa d’una estructura consolidada que ha de permetre, en els propers mesos, anar incorporant noves cooperatives fins aconseguir la totalitat de les associades. Tanmateix, aquesta incorporació ha de facilitar un millor seguiment dels riscos i la transparència de les seccions de crèdit.

Pel que fa al Fons Cooperatiu, som conscients que la seva aprovació ha estat envoltada d’una important confrontació de punts de vista.  Afortunadament aquesta contraposició ha permès prendre decisions que entenem que han d’ajudar a una major confluència d’objectius. En aquest sentit cal emmarcar el fet de la no utilització de les aportacions al Fons per fer efectiu el préstec a la cooperativa de Cambrils i la possibilitat d’ampliar el consens en el tràmit parlamentari de la Llei.

Més enllà d’aquestes circumstàncies específiques del nostre col·lectiu, estem vivint moments que no són favorables per al nostre entorn, en unes situacions a les que mai s’havia fet front i que condicionaran  definitivament  el futur. Els tipus d’interès tan baixos fan molt difícil aconseguir els marges econòmics necessaris; la falta de relleu generacional s’agreuja cada any, amb importants efectes sobre la sostenibilitat de l’activitat de la cooperativa; la concentració de l’activitat econòmica agrícola amb pocs socis, eixamplant les diferències econòmiques entre ells, incideix directament en els criteris de gestió de la cooperativa vigents fins ara.

No obstant això, la nostra decisió és encarar el futur explorant fórmules que permetin fer front a aquests reptes i que passen necessàriament per buscar vies com les fusions o simplement convenis de col·laboració. És a dir, intercooperant i sent generosos en la solidaritat.

Precisament i d’acord amb aquests principis cooperatius tan nostres, no vull acabar sense mostrar el meu agraïment a totes les cooperatives i totes les persones que us heu implicat en el procés de la Cooperativa de Cambrils. Sense el vostre esforç els impositors de Cambrils no haurien recuperat el 50% dels dipòsits, al temps que hem fet un pas més en la demostració de solvència i credibilitat del nostre col·lectiu.

Estem vivint moments històrics per a les seccions de crèdit que marcaran un abans i un després en la nostra regulació i manera de fer, però sense perdre el sentit originari i sempre buscant el benefici del conjunt en detriment dels interessos individuals.