Toc d’alerta al PDR

Pla de ModernitzacioAcaba de publicar-se les primeres convocatòries del tercer any d’execució del PDR català i, encara que és prematur arriscar-se a fer prediccions sobre el seu desenllaç, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha expressat la seva preocupació pel previsible dèficit pressupostari a mig termini.

Una primera mostra de la falta de pressupost es troba en les mesures agroambientals, que tenen l’objectiu de compensar el sobrecost de l’agricultor per l’aplicació de tècniques de conreu més respectuoses amb el medi ambient i que, majoritàriament, només tindran cobert un 80% de l’ajut unitari. És el cas de les mesures que s’apliquen a zones sensibles d’arrossars o el foment de mètodes no químics per al control de plagues, entre d’altres.

Encara més alarmant és la línia de millora de la competitivitat. És una mesura bàsica perquè va directament “a la vena” dels agricultors professionals: promou la millora de l’eficiència del sector i aposta per construir empreses més sòlides i resistents en un mercat global.

Per això, la Federació va valorar molt positivament l’increment d’un 9,4% del seu pressupost en relació amb l’anterior PDR. A dia d’avui, però, el pressupost que consta en les dues primeres convocatòries d’aquesta línia representa fins al 48,3% del total, tenint en compte l’increment de gairebé 6 milions d’euros que ha aprovat el Govern per resoldre favorablement la totalitat de sol·licituds de 2016.

En aquest context, la Federació insisteix en la forta preocupació davant la previsió de consumir la meitat del pressupost per a millora de la competitivitat en les dues primeres anualitats -sobre un total de sis- amb el consegüent risc per al conjunt de l’execució del PDR.

Xavier Pie_fcacXAVIER PIÉ
Desenvolupament Rural
FCAC

“Que no s’hagin pogut satisfer íntegrament les sol·licituds d’agroambientals o que, en dos anys, es consumeixi la meitat del pressupost de competitivitat d’explotacions són indicadors que el nombre de sol·licituds ha estat clarament superior a les previsions de la Conselleria d’Agricultura en el pla financer del PDR 2014-2020.

Ens preocupa que, mentre continua pendent de definició el model d’explotació agrària del futur, avancem sense un criteri clar i, davant la incertesa de l’administrat, ens sorgeixen dubtes sobre com assessorar els socis que necessiten millorar la seva competitivitat.

Aquest PDR… morirà d’èxit? ”