Temps de tardor

Ramon Sarroca, president Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Aquesta és l’època de l’any en què molts sectors productius tanquen campanya mentre altres estan tot just a punt de començar la collita.

En general ha estat un any amb un comportament raonable, malgrat que diverses tempestes van ocasionar danys importants a diferents cultius i van provocar una davallada de producció especialment en fruita dolça, així com a determinades zones de conreu d’arròs i cereals. No obstant això, el comportament comercial ha estat correcte, per damunt del que estàvem acostumats els últims anys.

Més enllà dels aspectes productius i de mercat, que per descomptat són cabdals tant per a les cooperatives com per als nostres socis, tenim per davant mesos intensos també a nivell polític: ens trobem en plena negociació d’estratègies importants en els àmbits agrari i ramader.

En breu, sol·licitarem reunions amb els grups parlamentaris per tal d’avançar en aquells temes que els últims mesos hem estat treballant en col·laboració amb les conselleries d’Agricultura, Treball, Economia o Territori.

El nou Decret de fertilització, la regulació de les zones vulnerables, la problemàtica de les matèries actives fitosanitàries, el desenvolupament de programes d’economia social, el desplegament de la normativa de seccions de crèdit…. són alguns dels nostres grans reptes. És necessari i imprescindible el compromís de tothom per treballar-hi de manera eficient i sense entrebancs, doncs d’això en depèn la viabilitat i la sostenibilitat del sector.

El pressupost de la Generalitat també mereix atenció especial si volem una agricultura de futur, sostenible i que faci front a les problemàtiques de medi ambient i de canvi climàtic. Necessitem l’aprovació dels pressupostos per a l’any vinent i garantir que la partida d’agricultura sigui superior a la de l’exercici anterior amb l’objectiu d’anar incrementant progressivament el percentatge de participació en el pressupost global fins arribar a una situació equiparable a temps passats.

Finalment, dir-vos que ens trobem en ple període de discussió de la PAC que hauria de començar a aplicar-se a partir del 2020, però tot apunta a què l’entrada en vigor s’endarrerirà. Després de diferents debats i jornades de treball que hem dut a terme a nivell intern, hem presentat esmenes als diferents textos i propostes com a Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Alguns dels aspectes que més ens amoïnen -i em consta que la preocupació és compartida per la Conselleria d’Agricultura- són la dotació pressupostària i el desenvolupament del Pla estratègic a nivell regional. També la definició d’agricultor genuí, la nova incorporació d’organitzacions de productors a diferents sectors, el compromís mediambiental, l’empoderament de la dona al món rural i en concret a les cooperatives, la problemàtica de la falta de relleu generacional a nivell de tota la Unió Europea…

Són molts temes a treballar i de ben segur que no seran fàcils de portar a terme, però podeu estar ben segurs que, tant el consell rector com l’equip humà de la Federació, farem tot el possible perquè les decisions que es prenguin en els diferents àmbits siguin les més adequades als interessos i les necessitats del cooperativisme agrari català.

Ramon Sarroca
President