Tancar el cicle de fertilització

Vall d'en BasTranscorreguts molts anys des de la publicació de la Directiva europea, els  objectius de prevenir i reduir la contaminació de les aigües no s’han aconseguit. Els ramaders continuen sotmesos a una gran pressió i són assenyalats com a principals causants dels excessos en les aportacions nitrogenades, però el dubte sobre l’origen de l’excés de nitrats persisteix.

És per això que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya entén que cal analitzar amb deteniment les mesures que s’han estat aplicant, i diferenciar les que no han suposat un canvi en la gestió real de la fertilització d’aquelles que sí que han estat eficients.

A Catalunya es generen 100 milions d’unitats de nitrogen orgànic, una quantitat que equival a les necessitats d’adob de la superfície de conreus extensius

Segons dades de l’IRTA, a Catalunya es generen 100 milions d’unitats de nitrogen orgànic, una quantitat que equival a les necessitats de la superfície de conreus extensius. Tenint en compte que l’aplicació agrícola és el destí més racional per a les dejeccions, una bona gestió podria suposar un gran estalvi en fertilització mineral per a l’agricultor i també per al medi ambient.

En aquest sentit, les cooperatives ramaderes fa anys que han apostat per treballar de manera sostenible i disposen de tècnics especialitzats en la gestió orgànica. L’objectiu és doble: trobar un destí als purins dels ramaders i aconseguir un estalvi en fertilitzants als agricultors.

Les cooperatives ramaderes fa anys que treballen de manera sostenible i disposen de tècnics especialitzats en la gestió orgànica

Aquesta “economia circular” encaixa amb la gestió del nitrogen que fan les cooperatives ja que disposen de superfície agrícola, de fertilitzants d’origen orgànic i de tècnics amb capacitat per gestionar acuradament la fertilització segons les necessitats dels cultius.

Ara bé, per implantar una bona gestió de manera generalitzada cal dotar-se de recursos que sens dubte han de provenir en part de l’Administració, però també de la implicació del propi sector.

Ramon Armengol, responsable de ramaderia de la Federació, explica que “la imatge del sector agrícola i ramader està en joc i hem de fer les coses bé. Les cooperatives ens trobem en una posició privilegiada i hem demostrat com la gestió conjunta realitzada sota un bon assessorament és l’única garantia per aconseguir una fertilització acurada”.