Suport a la innovació en vi

Celler-Cooperatiu-dEspolla-2El Ministeri d’Agricultura ha inclòs noves mesures en el Pla de suport al sector vitivinícola fins al 2018, entre les quals destaca el suport explícit als projectes d’innovació.

Amb la finalitat de millorar la comercialització i la competitivitat, es confereix un pes específic a la innovació i es concediran ajuts a les inversions tangibles o intangibles que serveixin per al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies que permetin introduir novetats.

En paral·lel i per tal de recobrar l’equilibri entre l’oferta i la demanda, el Ministeri podrà decidir, abans del 15 d’abril, la concessió d’una ajuda a la collita en verd. En funció de l’anàlisi de la situació de mercat, es fixarà la superfície màxima que podrà tenir dret a un ajut per la destrucció dels raïms immadurs. L’import es calcularà segons els costos directes d’eliminació del raïm més la pèrdua d’ingressos vinculada a la destrucció.

Finalment, el Ministeri ha matisat que la mesura de replantació de vinyes per motius sanitaris o fitosanitaris només s’activarà en cas d’arrencada obligatòria.