Sobrecost per a les benzineres

El Govern central està treballant en una normativa que modificaria els requisits tècnics que han de complir les instal·lacions de gasoil i que, segons alerta la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), podria comportar un sobrecost per a les cooperatives, que es veurien obligades a realitzar importants inversions.

La normativa que treballa el Govern central obligaria a què, en cas d’instal·lacions enterrades que tinguin un volum de vendes anual superior als 3 milions de litres, es converteixin els tancs de paret simple en tancs de paret doble i que s’instal·lin sistemes de detecció de fugues. Si les instal·lacions enterrades disposen de tubs d’extracció del producte en aspiració, es determinaria un període de tres anys per instal·lar vàlvules de retenció antiretorn a l’entrada del sortidor. Finalment, en el cas d’instal·lacions en règim desatès, caldria complir amb uns nous requisits que podrien suposar una elevada inversió econòmica.

La FCAC considera que la proposta que s’està treballant no s’adapta a la realitat del medi rural i, per aquest motiu, ja ha demanat que totes les noves obligacions no s’apliquin a les instal·lacions petites, amb un volum anual de menys de 3 milions de litres.