Sobre l’impost d’hidrocarburs

Hidrocarburants_Benzineres cooperativesFins l’any 2012 va existir el popularment conegut com a “cèntim sanitari” (l’impost sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs) que, arran d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va ser anul·lat al 2014 perquè vulnerava diversa normativa europea.

L’Estat, en conseqüència, va derogar l’esmentat cèntim sanitari però, alhora, va crear un tipus impositiu nou dins de l’Impost d’Hidrocarburs, que va ser efectiu a partir de 1 de gener de 2013. Aquest gravamen mantenia la càrrega impositiva i constava de dos trams: un tipus general i dos tipus especials, l’estatal i l’autonòmic, de manera que les comunitats podien determinar el tipus de cada carburant fins a determinats límits. En el cas català, aquest tram autonòmic es va establir en els seus topalls més alts.

Amb efectes d’1 de gener de 2019, el tram autonòmic ha estat derogat. Diversos operadors jurídics han posat en dubte la seva conformitat al dret europeu, i en concret a les Directives de productes energètics i d’impostos especials. En aquest sentit, s’ha interpretat que la norma europea no permetria l’establiment de diferències impositives regionals sobre un impost harmonitzat com és l’Impost d’Hidrocarburs.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb l’empara de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, ha acordat impulsar un procediment de reclamació per a la devolució del tram autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs a les cooperatives subministradores. La reclamació abastaria els exercicis 2014-2018, considerant inicialment que l’exercici 2013 hauria prescrit.
Tot i que a data d’avui encara no hi ha cap resolució definitiva al respecte, el Servei Jurídic de la Federació està iniciant la reclamació de devolució de les quantitats abonades per aquest concepte de les cooperatives que així ho sol·liciten.

L’objectiu és evitar la prescripció del dret a la devolució per al supòsit que, més endavant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posicioni en aquest sentit.