“Revisar la maquinària permetrà una aplicació òptima dels fitosanitaris”

ENTREVISTA
Josep Lluís Escuer Subministraments FCAC

Josep Ll. Escuer

Fructicultor i cooperativista, en Josep Lluís (Rosselló, 1964) és cap de branca de subministres de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya des de fa cinc anys.

Per la seva experiència com a productor de préssec, nectarina, paraguaià i pera, defensa que “sense subministres no hi hauria agricultura”. Argumenta que adobs, fitosanitaris, carburants i assegurances agràries són vitals per a tots els cultius i aventura que són un dels àmbits agraris que més han evolucionat els últims anys fruit de l’aplicació de noves normatives mediambientals.

Les inspeccions de la maquinària amb què es fan els tractaments fitosanitaris permetrà posar els equips al dia, ajustar l’aplicació de producte i contribuir a una major eficàcia mediambiental.

Josep Lluís Escuer també forma part del consell rector d’ActelGrup, és vicepresident de la cooperativa Fru-Rose de Rosselló i vicepresident del Consell Català de la Producció Integrada. A més, representa els interessos de les cooperatives catalanes des de la vicepresidència del Consell Sectorial de Subministres a Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya.

Quin paper està jugant la FCAC en les inspeccions de maquinària de tractaments fitosanitaris?

La revisió de la maquinària és una de les obligacions que ve establerta per la nova normativa de gestió integrada de plagues, que regula també l’ús dels productes fitosanitaris.

La Federació hem participat en totes les fases per decidir com es duen a terme aquestes inspeccions, discutint els projectes normatius i informant les cooperatives, primer dels esborranys i posteriorment de l’aplicació a nivell espanyol.

Entre les nostres aportacions, destaquem haver fet esmenes al programa d’inspeccions per adaptar-lo a la realitat productiva de les diferents comarques. A més, hem subscrit un conveni amb una estació d’inspecció d’equips d’aplicació de fitosanitaris, Fitotècnics General, perquè les cooperatives que ho desitgin puguin oferir aquest servei als seus socis amb condicions avantatjoses.

Com han respost les cooperatives a aquest conveni?

El conveni es va signar el maig de l’any passat i ha tingut molt bona acceptació.

A dia d’avui més de 30 cooperatives, algunes molt petites i altres amb una gran massa social, se’n beneficien. L’estimació és que tenim el compromís d’unes 2.800 màquines de cooperativistes, que representen gairebé la quarta part del cens del Registre Oficial de Maquinària Agrícola, i aquest nombre encara pot créixer. A més, algunes cooperatives també s’han constituït com ITEAF en el seu àmbit d’influència.

Les xifres demostren que tenim una gran implicació per donar resposta a les necessitats del soci.

Aquestes inspeccions són una nova càrrega per al sector?

D’entrada tots hem pensat això. Després, sent objectius, veiem que el cost de la inspecció és insignificant perquè només s’ha de fer cada cinc anys i els beneficis esperats poden ser molts. Si revisem la maquinària podrem aplicar amb més precisió els fitosanitaris i això repercutirà en estalvis econòmics i, al mateix temps, en un menor impacte per al medi ambient.

El mes de novembre acaba el termini per fer les inspeccions de totes les màquines…

Hem de tenir en compte que l’ordre del Departament d’Agricultura que aprovava el programa d’inspeccions va sortir molt tard. Després, tots hem hagut d’anar a corre-cuita i hem tingut sort que el sector s’ha involucrat molt. Donades les circumstàncies, demanem flexibilitat en la data de finalització del termini perquè les penalitzacions que es podrien imposar afectarien els ajuts vinculats a la DUN i causarien un perjudici important.