Les responsabilitats de consell rector

Formacio_Consells rectors cooperativesLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya organitza periòdicament jornades adreçades específicament als membres dels consells rectors amb l’objectiu d’explicar quines són les funcions i les responsabilitats que assumeixen els socis quan accedeixen a la junta.

Mar Garriga, advocada responsable del Servei Jurídic de la Federació, explica que “la Llei de cooperatives descriu el consell rector com l’òrgan d’administració, representació i govern de la cooperativa, que realitza el control permanent i directe de la gestió de la direcció i que estableix les directrius d’actuació de la cooperativa d’acord amb la política fixada per l’assemblea general”.

Per desenvolupar aquesta tasca de control efectiu sobre la direcció i per saber si s’està desenvolupant el càrrec d’acord amb la llei, és necessari rebre formació específica. Per això, Mar Garriga continua: “La llei no exigeix que el membre de consell rector tingui una formació acadèmica impecable, el que sí que qüestiona és si actua d’acord amb les seves funcions”. Una persona que hagi rebut la formació adequada “coneixerà quan necessita assessorament, com ha d’actuar davant d’una situació i com podrà demostrar davant de tercers que ha desenvolupat les seves funcions mitjançant una conducta activa”.

Durant les sessions es tracten temes tan importants com quins són els principis cooperatius, diferències entre la fórmula jurídica cooperativa i altres fórmules societàries, tipologies de socis, funcions bàsiques dels membres de junta i responsabilitats derivades de formar part de consell rector.

El formador exposa casuístiques als assistents perquè es qüestionin el seu fer diari com a membres de consell rector. “Tinc la seguretat, i així ho hem experimentat des de la Federació, que els membres de consell rector que reben aquesta formació prenen les decisions amb major seguretat i rigor i el més important -conclou Mar Garriga- coneixen les seves responsabilitats”.

Formacio_Consells rectors cooperatives_Joan InglesOPINIÓ
Joan Inglès
Cooperativa Fru-rose

Aquesta formació és una bona eina perquè molta gent que venim de la pagesia, i que sabem fer bé feina de producció d’aliments, quan entrem a formar part del consell rector de la cooperativa desconeixem què implica i com funciona. Hem d’anar aprenent dia a dia, veient com ho fan els altres, però ens faltaria una base que ens aportés més seguretat.

Per això crec que aquest curs hauria de ser gairebé obligatori per a tothom qui formem part d’una junta. Tots hauríem de saber què s’ha de fer quan entres a consell rector, quines són les teves competències, quines responsabilitats assumeixes i en què pots incórrer si no fas bé la teva feina.

Arran del curs que ens ha impartit la Federació, estic convençut que és bàsic tenir aquests coneixements i poder transmetre seriositat als socis; i recomano a tots els companys de junta que facin la formació per saber on són, què representen, per què hi són i quina és la finalitat de la seva funció.