Renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya participa, en qualitat d’entitat sòcia, en el programa marc aracoop, de cooperació público privada, que promou el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i que lidera la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

aracoop té per objectius ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d’economia social i cooperativa, afavorir la creació d’empreses dins d’aquest model i, alhora, enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses ja existents.

Al llarg de 2014, el programa aracoop inclou la realització de més de 25 accions englobades en tres grans eixos: creació d’empreses, accions de creixement i accions de posicionament i presència social.

Pel que fa a la creació d’empreses d’economia social i cooperativa, es tracta d’accions adreçades a persones emprenedores, el món educatiu, les administracions locals, els col·legis de professionals, les cambres de comerç i el món associatiu. En aquest bloc, s’hi inclouen sessions d’impuls del cooperativisme a serveis d’emprenedoria i diferents agents econòmics, creació de recursos pedagògics i realització de seminaris a les escoles i universitats, entre d’altres.

Les accions de creixement adreçades a cooperatives i empreses socials, socis i  persones amb responsabilitats directives inclouen l’acompanyament estratègic per al creixement i la internacionalització d’empreses, així com accions formatives per a socis, consells rectors, persones directives, impuls de nous negocis conjunts i  accions de foment de la participació.

Finalment, les accions de posicionament i presència social -adreçades tant a empreses i entitats del món de l’economia social com a la resta de la societat- inclouen accions de comunicació, seminaris i sessions de diàlegs cooperatius.

El programa compta amb la col·laboració d’una xarxa de més de 80 entitats col·laboradores, com ara col·legis professionals, cambres de comerç, universitats, administracions públiques i altres col·lectius vinculats en els àmbits de la creació, direcció i gestió d’empreses.