Relleu a la Confederació de Cooperatives de Catalunya

La Confederació de Cooperatives de Catalunya ha estat treballant durant el 2013 en un procés d’integració de les diferents federacions de cooperatives i de la pròpia Confederació en una única organització representativa del moviment cooperatiu.

Atesa l’heterogeneïtat entre les diferents federacions i la complexitat que implica el procés, s’ha decidit fer-ho en diverses fases. En aquesta primera etapa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) no hi participarà i, per aquest motiu, es va acordar una nova distribució de càrrecs en el Consell Rector i el relleu en la Presidència que actualment ostentava Joan Segura, vicepresident de la FCAC, amb l’objectiu que qui lideri la Confederació formi part del procés des de l’inici.

Arran d’aquest acord, la nova Presidència l’ostentarà Perfecto Alonso, en representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.