Regadiu Xerta-Sénia

canal XERTA-SENIAAmb l’objectiu d’assegurar un model territorial equilibrat, que generi més activitat econòmica a les zones rurals i garanteixi la continuïtat del sector agrari, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya està impulsant el projecte de regadiu Xerta-Sénia a les comarques de les Terres de l’Ebre.

Aquesta nova embranzida es va posar en marxa fa un any, a petició de les cooperatives de la zona, ja que es tracta d’un projecte que obre potencialitats molt importants per a la massa social de diverses cooperatives del Baix Ebre i el Montsià.

Malgrat estar paralitzat des de fa anys, el projecte també compta amb el suport del Departament d’Agricultura i d’Infraestructures.cat, a més dels sindicats agraris i la Comunitat General de Regants del Canal Xerta-Sénia.

En l’actualitat, la superfície adherida en l’entorn del Xerta-Sénia és de 2.274,61 hectàrees. Fa un any, abans que la Federació i les cooperatives s’impliquessin en el projecte, hi havia 340,82 hectàrees adherides

Un total de nou cooperatives agràries es troben en l’àmbit de l’actual projecte de regadiu Xerta-Sénia. En conjunt, aquestes cooperatives tenen un pes rellevant en el sector agroalimentari de les Terres de l’Ebre i per tant, una important incidència en l’activitat econòmica del territori. Facturen uns 23 milions d’euros anuals, aglutinen 2.700 socis productors i generen 72 llocs de treball.

La Federació i les cooperatives volen impulsar el projecte Xerta-Sénia per garantir una regularitat de les produccions com a resposta al canvi climàtic, que està provocant una major variabilitat en el règim de pluges. A tall d’exemple i tenint en compte només la producció d’oliva, la Federació estima que la pèrdua econòmica que suposa l’absència de regadiu en aquest territori és d’11 milions d’euros anuals.

El regadiu facilitaria l’increment dels rendiments, la implantació de nous cultius i una entrada en producció més ràpida dels conreus. Tot plegat conduiria a un increment del valor patrimonial de les finques dels agricultors.

En l’actualitat, la Federació i les cooperatives es troben en ple procés de divulgació als socis amb l’objectiu d’intensificar la signatura de documents d’adhesió.

Les adhesions dels productors són necessàries per garantir una massa mínima suficient de regants que assegurin la viabilitat del projecte i permetin l’inici d’obres. El projecte està cofinançat per l’Administració (78,32%) i el regant, que n’assumirà el 21,68% restant a través de la comunitat de regants.

Manel Lleixa, SoldebreMANEL LLEIXÀ Soldebre

Amb el Xerta-Sénia salvaríem el sector de l’oli a les nostres terres perquè, sense regadiu, a l’Ebre no podrem produir. Arrastrem tres sequeres molt importants i, mentre els costos són iguals o superiors, cada vegada produïm menys.

La Federació té un paper molt important a l’hora de desencallar el procés davant de l’Administració. És una sinèrgia molt bona amb les cooperatives perquè, al final, som les que produïm i les que necessitem l’aigua. Nosaltres vivim d’això.

Joaquim Roe, cooperativa Santa BarbaraJOAQUÍN JAUME ROÉ Cooperativa Agrícola del Camp Santa Bàrbara

Per als pagesos, l’aigua és vida. Si tenim aigua podrem triar cultius i salvar les collites, que aquests últims anys estem patint molt per les sequeres.

Fa molts anys que el projecte de regadiu estava aturat perquè sembla que no hi havia prou coordinació. La col·laboració d’ara entre la Federació i les cooperatives és clau perquè, més aviat o més tard, puguem tirar endavant el regadiu Xerta-Sénia.

Damia Rodriguez, La GaleraDAMIÀ RODRÍGUEZ Cooperativa Agrícola Catalana de la Galera

Convertiríem el 80% del territori de secà en regadiu. Això és una millora per als nostres cultius, sobretot per les sequeres tan importants dels últims anys. A més de millorar el territori, també podríem augmentar la producció i fer una reconversió de conreus.

El paper de les cooperatives junt amb la Federació és importantíssim perquè, fins fa un any, aquest projecte estava mort tot i tenir el suport de l’Administració.

 

Mapa Canal Xerta-senia

COOPERATIVES
LES XIFRES
AGRÍCOLA CATALANA DE GODALL
AGRICOLA CATALANA DE LA GALERA
AGRÍCOLA DE LA SÉNIA
AGRÍCOLA DE MAS DE BARBERANS
AGRÍCOLA D’ULLDECONA
AGRÍCOLA SANT GREGORI DE SANTA BÀRBARA
AGRÍCOLA DEL CAMP SANTA BÀRBARA
ACOMONT
SOLDEBRE
Superfície regable 16.480 ha
Superfície adherida 2.274,61 ha
Dotació anual
Reg complet 4.537 m3/ha
Reg de suport 1.997 m3/ha
Preu d’adhesió
Reg complet 2.436 €/ha + IVA
Reg de suport 1.231 €/ha + IVA
Preu de l’aigua de reg
Terme fix 130,17 €/ha
Terme variable 0,0903 €/m3