Expliquem la reforma fiscal

Jornada sobre la reforma fiscal

L’Impost de Societats, l’IRPF i l’IVA són alguns dels tributs afectats per l’última reforma fiscal, vigent des de l’1 de gener. Aquests canvis en la tributació de les empreses i les persones també afecten a les cooperatives agràries i, per aquest motiu, la Federació ha organitzat una jornada informativa sobre els canvis que incideixen més directament el sector.

En l’IRPF, és especialment rellevant la modificació dels límits per a l’aplicació del sistema d’estimació objectiva (mòduls) dels agricultors. Els esborranys preveien una reducció d’aquest límit fins a 100.000 euros d’ingressos anuals però, fruit de la pressió del sector, s’ha augmentat fins a 250.000 euros. D’aquest manera, molts més agricultors podran optar per aquest sistema de mòduls que permet simplificar els tràmits i reduir els costos de la gestió.

A més, s’introdueix una rebaixa progressiva de tipus impositius, es modifica l’escala de gravamen i s’amplien els mínims personals i familiars en determinats supòsits. Aquestes reduccions beneficien principalment els rendiments de treball inferiors a 30.000€ anuals.

Els autònoms i professionals també gaudiran d’una disminució progressiva de les retencions aplicables a les seves factures, encara que la retenció dels rendiments de les activitats agrària i ramadera es mantenen entre l’1 i el 2%.

Les cooperatives han aconseguit que més agricultors es puguin acollir al sistema simplificat de mòduls i la reducció de l’IVA per a flor i planta

A nivell d’empresa, s’ha previst una reducció de dos punts en el tipus impositiu general que s’ampliarà amb tres punts més l’any 2016. D’aquesta manera, passaria d’un 30 a un 25% en dos anys.

No obstant això, no s’ha modificat el tipus aplicable als resultats cooperatius, que es manté al 20%, i desapareixen certs incentius per a les cooperatives. És el cas de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris que, a diferència de les societats mercantils, en les cooperatives no s’ha compensat amb altres incentius.

Com a contrapartida, el sector ha aconseguit una reducció del tipus d’IVA per a la flor i planta viva i s’han pogut aturar determinats canvis en l’articulat del reglament de l’IVA que afectaven el sistema de pagaments a compte de la liquidació que fan servir les cooperatives.