Reduir l’ús d’antibiòtics

Reduccio antibiotics_LletDes de l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS), s’està impulsant el Pla Nacional sobre la resistència als antibiòtics que té l’objectiu d’arribar a un acord per disminuir-ne l’ús en el boví lleter espanyol.

Actualment, s’està tancant el document d’acord de reducció voluntària del consum d’antibiòtics i s’està treballant amb els laboratoris interprofessionals de les diferents comunitats autònomes per unificar la metodologia de detecció. Un cop enllestida la proposta, s’elaborarà el formulari d’adhesió que signaran les diferents entitats i ramaders.

El projecte preveu, en primera instància, reduir l’ús de quinolones amb pràctiques per disminuir-ne el consum com l’assecatge selectiu. Més endavant, s’abordarà la reducció de cefalosporines de 3a i 4a generació i s’està investigant per identificar si existeixen intramamaris alternatius amb un temps d’espera reduït.

Un dels principals reptes és determinar les dades del consum actual d’antibiòtics en les explotacions de boví de llet, per tal de poder calcular el percentatge de reducció que s’està aconseguint. En aquest sentit, l’obligatorietat de declarar les prescripcions veterinàries, que entrarà en vigor al gener de 2019, donarà més informació que ha de servir també per elaborar un mapa de la situació real: on, què, qui i per què s’estan consumint antibiòtics i per què algunes explotacions tenen més problemes epidemiològics que d’altres.

Acord de reducció de consum d’antibiòtics:

  • És una problemàtica important i seriosa per a la salut pública.
  • L’adhesió serà voluntària i la signaran cooperatives/ramaders, laboratoris interprofessionals i indústries.
  • Les cooperatives tenen un paper fonamental en la coordinació i assessorament dels socis.
  • Quan l’acord el subscrigui la cooperativa, haurà de designar un coordinador del projecte que, en general, serà el veterinari de la cooperativa. El responsable del compliment serà el propi ramader.
  • L’Administració haurà de vetllar perquè no es faci comerç fraudulent d’aquests productes.
  • A mitjà termini, les indústries exigiran als proveïdors que estiguin adherits a l’acord de reducció voluntària del consum, tant per la compra de llet amb contracte com per al subministrament de llet spot.
  • Es crearà un logotip d’adhesió que estarà a disposició dels signants de l’acord.