Reduir les emissions i optimitzar la fertilització

Les Directives d’emissions i de reducció de la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies condicionaran l’activitat agrícola i ramadera a curt i mitjà termini.

És el cas de la Directiva 2010/75/UE d’emissions industrials, que caldrà aplicar a partir de 2021, és una normativa que afecta a 1.400 instal·lacions de les quals el 58%, un total de 811, són explotacions porcines i avícoles.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha començat a comunicar, a les granges afectades, la necessitat d’adaptar-se a les anomenades Millors Tècniques Disponibles (MTD) establertes per la Unió Europea en àmbits com la gestió nutricional, els allotjaments dels animals, la gestió de les dejeccions i dels animals morts a l’explotació. L’objectiu és minimitzar les emissions amoniacals a l’atmosfera.

Una altra conseqüència de la Directiva d’emissions és la prohibició del Ministeri a l’ús del ventall en l’aplicació de purins, donat que a nivell nacional s’estaven sobrepassant els índexs. Les cisternes que fan serveis a tercers tenen fins a l’1 de novembre de 2018 per adaptar-se i es crearà un nou període transitori per a la resta d’aplicacions. Es tracta d’una mesura ja estava prevista en el Decret de fertilització del Departament d’Agricultura, pendent de publicació, però es preveia aplicar de manera més gradual.

Quant a la nova normativa de gestió de la fertilització, també serà obligatori utilitzar el GPS en transports a més de 5 km, emprar conductímetres, disposar d’assessorament a explotacions a partir de 10 hectàrees de reg o 20 hectàrees en secà i realitzar una Declaració Anual de Fertilització de totes les aportacions nitrogenades.

La complicitat de l’Administració – a nivell tècnic i econòmic- és imprescindible per facilitar l’adaptació del sector als nous requeriments. D’entrada, es va habilitar una línia del PDR de mitigació del canvi climàtic, hi ha vigent un Pla Renove per a l’adquisició d’aplicadors de purins i es publicaran ajuts per a la compra d’eines per dosificar les aplicacions.