Recuperar la competitivitat perduda

Planta VivaEn la darrera dècada, el sector de planta viva ha patit una greu crisi provocada pels efectes de l’aplicació del decret de sequera els anys 2007 i 2008, als quals va seguir un descens acusat del consum provocat per la crisi econòmica.

Tot plegat ha comportat una pèrdua de marges comercials a un subsector que tradicionalment ha estat exclòs de les polítiques d’ajuts directes regulades per la PAC. Malgrat que, en la darrera reforma de la política agrària, la Comissió Europea va obrir la possibilitat d’incloure la planta dins d’aquest règim d’ajuts, l’Estat espanyol -a diferència del que va succeir en altres països europeus- el va excloure.

A més, en l’àmbit estatal, hi ha diferències evidents entre els PDR de les comunitats autònomes i l’accés als ajuts en altres territoris situa les cooperatives i els productors catalans en un clar desavantatge competitiu.

En aquest sentit, l’evolució de les exportacions per part de les principals comunitats productores de plantes acredita que hi ha zones de l’estat que han evolucionat molt més que d’altres i es constata la pèrdua de protagonisme del sector productor català.

Pel que fa a les explotacions, la millora de la competitivitat passa per modernitzar i posar al dia les estructures productives, però la caiguda del marge comercial impossibilita fer front a les necessitats de modernització i innovació d’aquestes estructures.

Per fer front a aquesta complicada situació, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i les associacions representatives del sector de la planta viva, han sol·licitat a la Conselleria la seva implicació mitjançant un programa de suport ad-hoc, amb una durada de 5 anys, que impulsi la modernització del sector.

Ferran Sabater, responsable Planta Viva cooperatives agràries Ferran Sabater, Planta Viva FCAC 

La planta viva a Catalunya és un subsector petit quant a hectàrees cultivades -unes 1.900 ha.-, però intensiu en la creació d’ocupació, amb més de 1.800 llocs de treball fixos. A més, és un sector capdavanter en la introducció de noves tècniques de cultiu i pioner pel que fa a les inversions en instal·lacions productives.

No obstant això, la caiguda de marges comercials dels últims anys ha dificultat la modernització de determinades estructures com les proteccions de cultius, sistemes de control de clima, equips de fertirrigació, plantes d’osmosi, basses de recollida d’aigües o equips de plantació, porga i arrencada.

Per facilitar aquest procés, la Federació hem sol·licitat al Departament D’Agricultura l’aprovació d’un programa de suport ad-hoc durant 5 anys.

Igualment, seguim treballant per adaptar les condicions dels ajuts del CGE per a inversions en maquinària, equips i instal·lacions, i sol·licitarem al Ministeri la reactivació dels ajuts per al finançament d’actuacions d’inversió de les associacions de productors de flor i planta.

A més llarg termini, treballarem per a una estructuració del sector en organitzacions de productors que permetin concentrar l’oferta i millorar la capacitat de comercialització.