Reciclatge d’envasos fitosanitaris

A Catalunya, prop d’un 20% d’agricultors reciclen els envasos de productes fitosanitaris a través de Sigfito. En total, l’any 2017 es van recollir a Catalunya uns 361.288 kg d’envasos agraris buits dels quals un 37% -uns 134.115 kg- van dipositar-se en punts de recollida pertanyents a cooperatives.

En el conjunt de l’Estat espanyol, reciclen prop del 16% dels agricultors, que han recollit fins a 3.831 tones. Per tipus de producte, unes 3.430 tones són de plàstic, 218 de metall i 181 de paper.

Per garantir l’adequat tractament dels residus agrícoles, un total de 133 empreses treballen amb SIGFITO que té instal·lats 4.775 punts de recollida en el conjunt de l’Estat espanyol