“Raons de futur” per a les cooperatives

VII Congrés de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya
Intervenció de Phil Hogan, comissari d’Agricultura de la UE, al VII Congrés de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya. Foto: Cooperativas Agro-alimentarias de España

Més d’un miler de representants de cooperatives d’arreu de l’Estat han participat en el VII Congrés de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, que es va fer a València a final de febrer. L’acte, coincident amb el 25è aniversari de l’organització, va comptar amb la presència del Rei Felip VI i amb la participació del comissari europeu d’Agricultura, Phil Hogan, que feia la seva primera visita al país.

Sota el lema “Raons de futur”, es van tractar aspectes com el repte alimentari, la innovació, la internacionalització i el futur de les cooperatives al temps que es van plantejar propostes que permetin seguir avançant i generant riquesa i llocs de treball al col·lectiu.

Un objectiu del congrés era servir de punt de trobada perquè les cooperatives puguin analitzar problemes comuns, definir interessos i establir sinergies de col·laboració a partir de la presentació d’experiències concretes.

En aquest sentit, el congrés va incloure l’organització de quatre tallers de treball a l’entorn de grans temes que desperten l’interés de les cooperatives: l’eficiència energètica, la competitivitat i el posicionament en el mercat, la relació entre els socis i el govern cooperatiu i la igualtat en els òrgans de decisió de les cooperatives.

Tallers

Eficiència i innovació industrial a les cooperatives. Centrat en els reptes que les cooperatives han d’afrontar en relació amb els processos industrials en què estan involucrades. Es va tractar especialment el repte de l’energia tant des de la perspectiva de reduir els costos a almàsseres, cellers, fàbriques de pinso o processos de transformació de les matèries primeres com amb la finalitat de buscar fórmules que valoritzin la biomassa d’origen agrícola i agroindustrial.

Competitivitat i millora del posicionament en el mercat. Anàlisi de la competitivitat des de perspectives com la innovació orientada a l’eficiència, la internacionalització intra i extra comunitària, la política de marques i la diferenciació de la producció, els processos i els serveis.
Fruit de la crisi econòmica, el preu esdevé un factor fonamental per a les decisions de compra i sorgeix la necessitat que els nous productes aportin una utilitat al consumidor, i no només un missatge o un packaging atractius.

Taller sobre govern cooperatiu. La governança es considera una de les claus de competitivitat de qualsevol empresa, per al seu creixement i el seu futur. A partir d’una correcta interacció entre els seus òrgans s’assolirà una adequada presa de decisions i s’optimitzaran els processos.
En les cooperatives agro-alimentàries, el govern s’adapta a aquest enfocament plural que vol aportar valor als diferents grups d’interès que participen en l’entitat amb la finalitat de satisfer les necessitats econòmiques i socials de tots a partir del respecte als valors cooperatius.

Taller d’emprenedoria i lideratge de la dona a les cooperatives. Amb l’objectiu d’aconseguir una major participació de les dones en els consells rectors i els òrgans de decisió de les cooperatives, es planteja la igualtat com una estratègia a llarg termini.

En aquesta sessió, es va presentar el model de les cooperatives noruegues, un país molt avançat en la presència en els òrgans de decisió de les empreses. En el cas espanyol, es va posar de manifest que sovint les dones no són titulars de l’explotació i això dificulta el seu accés als òrgans de govern.