Ramaderia a zones vulnerables

Moratoria grangesLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’ha oposat a la proposta de moratòria sobre les explotacions ramaderes en zona vulnerable perquè el nou Decret de gestió de la fertilització, pendent de publicació, ja preveu mesures en aquest sentit a determinats municipis.

Per a la Federació, només caldria l’aplicació de la nova normativa. Prèviament, però, caldria disposar dels resultats de l’estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre l’origen del nitrogen present en les aigües (inorgànic, orgànic agrari o agrari urbà), exposant els criteris tècnics i objectius que justificarien qualsevol decisió focalitzada al sector ramader.

Igualment, es considera que s’haurien d’actualitzar els índex de càrrega ramadera (ICR) dels municipis i, en paral·lel a les possibles restriccions d’activitats ramaderes, adoptar mesures que permetin assolir una gestió de dejeccions viable.

En aquest sentit, es proposa incentivar la formació sobre bones pràctiques de fertilització, la conscienciació d’una correcta gestió i l’accés a tecnologies. Tot plegat amb l’objectiu de facilitar la recuperació de les masses d’aigua.

Una altra de les claus per a la correcta gestió és el transport de purins a àrees amb poca densitat ramadera i deficitàries d’aportacions orgàniques, però la recent prohibició de les aplicacions amb ventall requereix uns equips que dificulten el transport a llargues distàncies. Per tant, es fa més necessari que mai afavorir i flexibilitzar la instal·lació de basses a destí.

Altres mesures que cal potenciar són els emmagatzematges, ja que la possibilitat de disposar d’una bona capacitat d’emmagatzematge és el que ens garanteix una correcta fertilització.

Ramon Armengol_Ramaderia FCAC Ramon Armengol, Ramaderia FCAC 

“Les cooperatives estan apostant, des de fa anys, per una gestió real de les dejeccions amb el suport de tècnics especialitzats que poden assessorar sobre el terreny, i promoure i facilitar una gestió àgil i transparent.

La Federació coordina un Grup Operatiu, format per les principals cooperatives ramaderes, que està desenvolupant eines que facilitaran la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes i la millora de la fertilització.”