Quants diners tindrà la PAC del futur?

Les grans xifres

El 8 de febrer, el Consell Europeu va arribar a un acord sobre el Marc Financer Plurianual de la Unió Europea per al període 2014-2020. El Parlament Europeu va plantejar dubtes en el Ple del mes de març sobre aquests pressupostos, però tot sembla indicar que no utilitzarà el seu dret de veto i que aquestes xifres seran les que haurien de permetre un acord sobre el contingut de la PAC durant el mes de juny.

Tot i que es tracta de xifres objectives, és un d’aquells fets que rep valoracions contraposades en funció de les fonts.

En termes efectius i en relació amb el període pressupostari anterior, es produirà una reducció evident a nivell europeu que es concretaria en una davallada del 17,5% en els pagaments directes i un 13,4% per a les polítiques de desenvolupament rural.

Marc financer plurianual a la Unió Europea

2007-2013
(milions d’euros)
Preus constants 2011

2014-2020
(milions d’euros)
Preus constants 2011

Comparativa
entre
períodes

Total marc financer plurianual

994.176

959.562

-3,5%

Conservació i gestió dels recursos natural
(rúbrica 2)

420.682

373.179

-11,3%

Pagaments directes i polítiques de mercat

336.685

277.851

-17,5%

Desenvolupament rural

98.127

84.936

-13,4%

Contradiccions del Ministeri

El Ministeri va fer públiques unes xifres de la repercussió per a Espanya en matèria agrària de l’acord i als pocs dies, curiosament, les va corregir. D’entrada, aquest fet no ens donava peu a confiar massa en l’èxit que deien haver aconseguit per al sector.

La conclusió del Ministeri és que el pressupost agrari no baixa tant a Espanya com en el conjunt de la Unió Europea, a preus constants 2011, i fins i tot arribaria a augmentar a preus corrents, passant dels 35.414 milions d’euros del període 2007-2013 als 35.705 milions per a 2014-2020 en pagaments directes i dels 8.053 milions d’euros de desenvolupament rural durant el període 2007-2013 als 8.291 milions per a 2014-2020.

El temps dirà qui té la raó. Però és bastant evident que un euro del 2007 no val el mateix que un euro al 2020.