Propostes agràries per al 21-D

Pla de competitivitat, pressupost d’Agricultura i la funció de les cooperatives en el territori són els eixos estratègics

Les setmanes prèvies a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre, la Federació va realitzar una ronda de trobades amb els responsables de les principals llistes que s’hi presentaven per plantejar les propostes que el cooperativisme agrari considera prioritàries.

Les demandes del sector s’estructuren en sis eixos: millorar la vertebració del sector agropecuari i enfortir l’agroindústria del territori; assegurar el bon funcionament de la cadena de valor en el mercat; promoure la producció agroalimentària catalana; millorar de la competitivitat de les explotacions; fomentar el desenvolupament rural, i dotar el sector d’una administració eficient en concordança amb la societat del segle XXI.

Ramon Sarroca, president de la Federació, va defensar que “el cooperativisme ha d’esdevenir part de l’ADN de l’acció de govern de la pròxima legislatura” tot argumentant que “cal consolidar el Pla de millora de competitivitat de les cooperatives, garantir el pressupost del PDR i reforçar els recursos destinats a sanitat vegetal i animal”.

També va reclamar “dotació pressupostària suficient al Departament d’Agricultura, perquè es puguin dur a terme les polítiques agràries”, insistint en què “el pes de la Conselleria dins del govern ha de ser coherent amb el caràcter estratègic del sector agroalimentari per a la societat i això es concreta en recuperar la xifra orientativa del 2% del pressupost global en relació amb el conjunt de departaments, que durant els darrers anys ha estat clarament inferior”.

En aquest sentit, la Federació va subratllar el valor del sector agroalimentari català com un dels principals clústers de la indústria europea, i va destacar el paper de les cooperatives com a productores d’aliments i la seva funció en pro de valors socials i democràtics que les distingeixen de la resta d’empreses.

A més, es van mantenir reunions específiques amb els responsables en temes agroalimentaris de Tarragona o Terres de l’Ebre pel projecte de regadiu Xerta-Sénia. La Federació està buscant el compromís polític i la dotació pressupostària suficient per al desenvolupament d’aquesta iniciativa, que porta encallada massa temps i que actualment s’està promovent per part del sector perquè resulta de gran importància per a les cooperatives del Baix Ebre i Montsià.

Desbloqueig de les línies de suport a les cooperatives

A principi de desembre es va aconseguir desbloquejar les partides pressupostàries que estaven afectades per la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya.

Les línies d’ajut paralitzades eren aquelles que no tenien resolució definitiva amb data anterior al 16 de setembre o convocatòries d’ajut posteriors que anessin contra el pressupost 2017 del Departament d’Agricultura, i en total sumaven un import d’uns 20 milions d’euros.

Aquest bloqueig incloïa determinades mesures que la Federació considera d’extraordinària importància per al desenvolupament agrícola, ramader o de l’agroindústria, com els ajuts del Pla de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries i convenis amb la pròpia Federació.

Amb l’objectiu d’accelerar el desbloqueig d’aquestes partides, la Federació va mantenir múltiples contactes amb les diferents administracions implicades i també amb les organitzacions professionals agràries.