Projectes cabdals en un entorn d’incertesa

Ramon Sarroca, president Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

La presentació de les propostes del cooperativisme agrari al nou Govern, sorgit de les eleccions del 21-D, era un dels grans objectius que marcava aquest començament d’any. Dos mesos després, no hem tingut oportunitat de dur-lo a la pràctica perquè, malauradament, el Govern encara no ha estat constituït.

Malgrat aquesta circumstància, a la Federació estem dedicant molts esforços a projectes de gran rellevància per al nostre sector.

És el cas del regadiu Xerta-Sénia, que liderem a petició de les cooperatives de la zona. També fem seguiment de l’execució del PDR i l’adequació de determinades línies incloses en el Contracte Global d’Explotació, que són molt importants per a cooperatives i socis, beneficiaris dels ajuts que s’hi incorporen.

En l’àmbit sectorial, estem impulsant determinats projectes des del cooperativisme agrari, com és la defensa de les benzineres automàtiques. En altres ocasions ho fem coordinadament amb organitzacions del sector; així succeeix amb els grups de treball vinculats amb el Pla estratègic de la fruita d’os, a nivell català i estatal. Esperem aconseguir properament avenços importants per aquestes dues problemàtiques.

Amb un caire més transversal, hem participat a la jornada organitzada per Agrofòrum i el Col·legi d’Economistes sobre oligopolis en el món de l’alimentació perquè els grans processos de concentració empresarial estan condicionant àmbits com fitosanitaris, adobs, llavors i fins i tot, la gran distribució.

També ens trobem immersos en projectes d’innovació. El futur de les nostres empreses dependrà de la capacitat per introduir canvis i novetats en els processos i, en aquest sentit, no podem passar per alt la feina que es desenvolupa des de les comunitats d’investigació del RIS3CAT que impulsa la Generalitat.

La incorporació de dones i joves en àmbits de responsabilitat de la cooperativa és igualment estratègica per al sector, i per això tenim previst potenciar-la amb projectes específics durant els pròxims mesos.

Malgrat aquesta feina que estem desenvolupant tant a nivell de consell rector com tècnic, i tot i la transcendència dels projectes que estem treballant, la situació de país no acaba d’ajudar.

Seguim pendents de la formació de Govern i no està clar que es tirin endavant uns nous pressupostos de la Generalitat. Són incerteses que, sens dubte, condicionen el bon funcionament de les polítiques agràries.

Ramon Sarroca
President