Projecte pilot per a un concentrador de purins

Sistema òptim per reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes a granges de mares

Aquesta tardor ha finalitzat el projecte pilot que lidera la cooperativa Plana de Vic per a la construcció d’un concentrador de purins.

L’objectiu és reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes mitjançant un nou procés que consisteix a separar el purí que procedeix de la granja en dues fases. En la primera fase semi-líquida es concentra la major part orgànica i de nutrients així com les partícules de major grandària; mentre que en la segona fase líquida hi ha una baixa concentració de nutrients.

Els resultats obtinguts han estat valuosos i encoratjadors, ja que tant en purí de mares com d’engreix s’obté un efluent diluït i un efluent concentrat. No obstant això, cal subratllar que es tracta d’un sistema especialment efectiu i interessant en purí de mares, donat que, a dia d’avui, en l’exgreix ja es troba una concentració molt alta de nutrients en les dejeccions gràcies a la bona gestió de l’aigua que s’està duent a terme a les explotacions.

D’altra banda, el projecte del concentrador de purins permet fer un seguiment continu dels consums energètics i de la conductivitat, i els consums energètics dels processos són baixos.

El president de la cooperativa, Vicenç Fabré, explica que “la gestió diferenciada d’aquestes dues fases permetrà diversos beneficis que van des de minimitzar costos de transport a augmentar el valor afegit del contingut de les cubes i optimitzar l’aplicació de nutrients al sòl, tant des d’un punt de vista agronòmic com ambiental”.

Per al desenvolupament del projecte, la Cooperativa Plana de Vic ha comptat amb la Universitat de Vic, l’enginyeria Grups Solucions i la Federació de Cooperatives.

La iniciativa s’ha dut a terme en el marc dels ajuts que el Departament d’Agricultura destina als grups operatius per la innovació i amb el suport econòmic dels fons Feader de la Unió Europea.

NOVA ADREÇA!
La Cooperativa Plana de Vic ha traslladat recentment les seves oficines a:
Ctra. de Barcelona a Puigcerdà KM 70,4
08503 GURB