Projecte per combatre la mosca de l’olivera

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya està impulsant la creació d’un Grup Operatiu per lluitar contra la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae). L’objectiu del projecte seria disposar de mitjans més respectuosos amb el medi ambient per combatre la principal plaga que afecta les oliveres de Catalunya, incrementant així la competitivitat del sector oleícola català. S’emmarca en les iniciatives de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Els principals objectius del Grup Operatiu serien l’estudi de nous atraients -tant líquids com sòlids- que siguin més efectius i investigar com es pot determinar la dosi mínima de cobertura que garanteixi un control efectiu de la plaga. També caldria valorar la superfície mínima necessària per mantenir l’eficàcia i quin seria el tractament més adequat en superfícies petites, així com explorar noves opcions de control i prevenció com la utilització de compostos volàtils atraients-repulsors i la lluita mitjançant fongs entomopatògens.

Les condicions meteorològiques del clima mediterrani, amb una elevada humitat i temperatures moderades, han convertit la mosca de l’olivera en una plaga que afecta de forma molt important a totes les zones de cultiu de Catalunya i també de la resta de l’Estat espanyol.

El responsable d’oli d’oliva de la Federació, Toni Galceran, explica que “aquesta plaga perjudica greument tant la quantitat com la qualitat dels olis d’oliva. El principal perill de la mosca de l’olivera és que la larva construeixi una galeria a l’interior de l’oliva per poder sobreviure, provocant un descens de producció i, el que és més important, una minva de la qualitat”. La conseqüència és que uns olis que podrien ser verges es veuen abocats a anar a refineria.

La nova assegurança biennal

Oli d'oliva_Jornada AssegurancesEl Grup de Treball d’Assegurances de la Federació, dirigit per Josep Lluís Escuer, ha organitzat una jornada a Cervià de les Garrigues per informar de la nova assegurança biennal de l’olivera. Es tracta d’un nou model dissenyat pel Ministeri d’Agricultura que, en el cas de l’olivera, es contractarà obligatòriament cada dos anys.

En base a la seva experiència, les cooperatives assistents han exposat problemàtiques relacionades amb l’assegurança als representants d’ENESA, Agroseguro, Actel Assegurances i Departament d’Agricultura que han participat en la jornada. Els temes que més preocupen són les garanties, els rendiments assignats a cada agricultor, la millora de determinades cobertures i la possibilitat de fraccionar el pagament de la pòlissa biennal.

Josep Lluís Escuer explica que “el sistema d’assegurança agrària ha de contribuir a l’estabilitat de les rendes de les nostres explotacions, protegint-les davant les diferents adversitats climàtiques però amb un cost assumible per l’agricultor. Per això, seguirem treballant per plantejar noves propostes de millora per a l’assegurança de l’olivera”.