“Producció integrada és el futur”

Josep Ll Escuer Produccio IntegradaOPINIÓ
Josep Lluís Escuer Productor de fruita dolça i cooperativista

Com a productor del sistema de Producció Integrada (PI) i cooperativista he de dir que des de l’inici de la creació del Consell de PI la meva experiència m’ha fet valorar molt més tot plegat, des de l’aspecte d’intentar estalviar en temes mediambientals (aigua, productes químics…) al de canviar al sistema de conrear els fruiters amb normes més rigoroses que en el sistema convencional.

La PI suposa supervisió i certificació d’obligatori compliment, per part d’empreses qualificades que acrediten que tot el procés s’ha fet correctament. Dinici va ser un canvi difícil per la complexitat de tràmits i registres,  en el cas de pagesos d’edat avançada o més grans era un repte enorme l’obligatorietat de complimentar els  butlletins de tractaments, de treballar en consonància amb els tècnics assessors amb l’adaptació que comportava en la feina diària. Va significar una aplicació de tractaments més curosa i fer-ho quan els tècnics recomanen. Així va comportar una reducció de les substàncies químiques utilitzades, regulades per aquest tipus de norma.

Un clar avenç de la PI és la contribució a arribar a cultivar fruits amb unes garanties per la salut dels consumidors i un gran respecte a l’entorn mediambiental, tant cap a la fauna com cap a la contaminació de l’aigua i gestió de les deixalles com els envasos buits de fitosanitaris, per exemple. En PI tenim un progrés important amb la creació de feromones que indiquen segons les captures el moment exacte de fer un tractament o el seu ús per a fer captura massiva d’insectes, són efectives en la lluita contra les plagues (cas de la mosca de la fruita) i provocant confusió sexual (cas de la carpocapsa, anarcia, grafolita i altres).

Penso que el futur per a garantir uns aliments sans i de qualitat passa per la PI que permet sense massa pèrdues tirar endavant collites abundants tot i les plagues noves o de sempre que s’agreugen creant resistències i que cada dia hem de combatre amb productes fitosanitaris cada vegada més respectuosos, més d’origen natural i no sintètics com anys endarrere.

La humanitat va augmentant i les autoritats ja alerten de la manca d’aliments que hi haurà només d’aquí a uns 25 anys a tot el món i la PI penso que és el sistema productiu que pot resoldre millor aquest problema que ens ve a sobre.

S’està fent un esforç gran per part dels pagesos  que malauradament encara arran de les crisis dels anys que vivim i a la manca d’actuació de les autoritats en els controls dels aliments estem en desavantatge front a tercers països, algunes vegades sense la traçabilitat exigida aquí i que competeixen als mateixos lineals dels establiments comercials. Aquesta situació no ha permès que els preus incorporin el valor afegit de la PI i compensin l’esforç del productor d’aquí i els recursos dedicats.  Penso que pot ajudar a millorar-ho les campanyes de promoció que es fan a diferents cadenes en col·laboració amb l’Administració catalana.

Els avenços que es va fent en PI com la petjada hídrica per exemple, la regulació dels nitrats i la reducció de CO2 que comporta, ajudaran a la regeneració del nostre planeta i a la salut de la humanitat.

Voldria remarcar com a última reflexió que el cooperativisme és el que m’ha permès  estar al sistema de PI, amb facilitats per a la coordinació de tot el procés productiu, per disposar de tècnics i de suport en la gestió. Com he exposat i gràcies al paraigua del Grup cooperatiu el meu compromís és ferm de continuar produint fruita dolça en Producció Integrada, la de la marieta.


Continua llegint…
Una “marieta” saludable

 

Comments are closed.