Pressupost i línies de suport

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha mantingut trobades amb diferents grups parlamentaris per reclamar que el pressupost del Departament d’Agricultura es torni a situar en un 2% sobre el total del conjunt de conselleries, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del sector.

La FCAC defensa les prioritats de les cooperatives agràries davant els grups parlamentaris i la Conselleria d’Empresa

Aquest percentatge és el que corresponia al sector agroalimentari abans de la crisi i la Federació considera que l’increment pressupostari resulta imprescindible per tal de posar en marxa projectes estratègics en els àmbits de desenvolupament rural, infraestructures, regadius, línies específiques o sanitat vegetal i animal, entre d’altres.

De la mateixa manera, s’ha subratllat la importància d’assegurar el compromís de finançament pluriennal pactat en el marc del Pla de millora de la competitivitat de les cooperatives, en tant que és l’instrument més específic i adaptat a la realitat del sector.

Altres qüestions que es van tractar en el decurs de les reunions són la regulació de les benzineres automàtiques (sense personal) per evitar-ne la prohibició, donada la seva utilitat com a servei en el món rural, i diferents normatives rellevants per al sector en tramitació al Parlament: la Llei d’espais agraris, la Llei vitivinícola i la Llei d’aprofitament de l’excedent alimentari.

Departament d’Empresa i Coneixement

Reunio FCAC-Secretari EmpresaDesprés de les reunions mantingudes els últims mesos amb diferents conselleries de la Generalitat i del treball que s’està desenvolupant principalment en coordinació amb el Departament d’Agricultura, la Federació ha mantingut una trobada amb el secretari general d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer.

Durant la reunió s’ha posat en relleu que les cooperatives agràries, a més de transformar i comercialitzar les produccions agràries dels seus socis, duen a terme moltes altres activitats empresarials. En aquest sentit, s’ha destacat la tasca d’innovació, els projectes vinculats amb les agrobotigues o les activitats turístiques impulsades des de les cooperatives, a més de posar de manifest les limitacions en la regulació del sector energètic que afecten directament la competitivitat del sector.