Pressupost agrari insuficient

El Departament d’Agricultura anunciava, per aquest any, un pressupost que incrementava la seva dotació un 4,3% en relació amb l’exercici anterior, prorrogat. Aquest fet -que des de l’Administració es considerava un gran èxit-, a la pràctica amaga un escenari d’importants restriccions i de pèrdua de pes polític del sector agroalimentari en relació amb el conjunt de l’Administració catalana.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya entén que valorar l’augment de pressupost d’enguany en relació amb el de l’any passat, que va ser prorrogat, es presta a confusió. Revisant exercicis anteriors, es constata que malgrat que el pressupost per a 2014 (314,90 milions d’euros) és superior al de 2013 (302 milions d’euros), continua estant molt per sota del pressupost destinat al sector agrari en els últims anys, al voltant dels 500 milions d’euros com a mitjana.

A més, el sector ha continuat perdent importància tant en relació amb el conjunt de conselleries com vers la despesa global de la Generalitat, situant-se en els nivells més baixos des de 2010.

La dotació per a la Conselleria d’Agricultura ja se situa per sota de la barrera psicològica de l’1% de la despesa de la Generalitat. I, mentre les diferents conselleries perden un 10,5% en relació amb el 2012, per al Departament d’Agricultura la reducció és del 37,2%.

Moli d'oli de la cooperativa de Maials

Ajuts sense convocatòria

La situació és encara més complicada per al sector perquè les xifres globals amaguen que bona part del pressupost de 2014 ja està compromès. A la pràctica, per a diverses línies d’ajut importants per al sector agroalimentari, aquest pot ser un any en blanc.

A tall d’exemple, el Contracte Global d’Explotació té un pressupost de 25,6 milions d’euros, dels quals 10,6 milions correspondrien a modernització d’explotacions agràries. Aquest pressupost, però, es destinarà a pagar anys anteriors de forma que enguany no es podrà obrir nova convocatòria.

Continuant amb el Contracte Global d’Explotació, el Departament no té previst convocar els ajuts d’indemnització compensatòria ni assessorament agrari. Pel que fa als ajuts per a primera instal·lació, només en podrien ser beneficiaris els joves que accedeixin a la titularitat de l’explotació agrària per successió en l’explotació per motiu d’herència o incapacitat legal del titular, o perquè compleixin 40 anys durant 2014.

En definitiva i com ja va denunciar públicament la Federació, en aquesta convocatòria del Contracte Global d’Explotació, el sector podria perdre fins a 11,4 milions d’euros a zones desfavorides i de muntanya, posant en perill la continuïtat de més de 300.000 hectàrees i de 4.900 productors i les seves cooperatives.

Cal afegir també el deute pendent de l’ajut específic per a la fruita seca de 2012 i 2013 que té el conjunt del sector. La situació s’agreuja especialment a determinades comarques, en les quals coincideix el cultiu de la fruita seca amb la condició de zona desfavorida, com són les Garrigues, el Segrià i la Terra Alta.

No cal oblidar, a més, que el 2012 es va resoldre amb una denegació del 25% dels expedients de modernització d’explotacions agràries i la Federació estima que, per al 2013, aquesta xifra podria arribar al 90%.


Continua llegint…

El sector agroalimentari, estratègic? Josep Pere Colat, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya