Presa de contacte amb la Comissió d’Agricultura

Tan bon punt van estar constituïdes les comissions legislatives del Parlament, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va iniciar una primera ronda de contactes amb els portaveus dels diferents grups de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tema cabdal d’aquestes trobades va ser el desenvolupament del Pla Marc del Cooperativisme Agrari i, en el context d’aquest, l’articulació d’un nou Pla per al foment de la competitivitat de les empreses cooperatives. Els grups parlamentaris van mostrar la seva predisposició unànime a fomentar el pla, que precisament és fruit d’un mandat del Parlament de Catalunya, i fer seguiment de la seva implementació.

En el decurs de les reunions amb la Comissió d’Agricultura, la Federació també va argumentar la seva oposició a una eventual prohibició de les instal·lacions de subministrament de carburants sense personal, ja que comportaria problemes importants a les cooperatives que estan oferint el servei als seus socis.

El president de la Federació, Ramon Sarroca, també va aprofitar les trobades per presentar l’organització als portaveus dels grups parlamentaris que s’han estrenat en el càrrec i va recordar la importància de la interlocució amb el sector perquè les normatives donin resposta a les seves demandes.