Preocupació a les Terres de l’Ebre

La producció d’oli d’oliva a les comarques del Baix Ebre i el Montsià s’ha vist severament afectada aquesta campanya a causa d’unes condicions meteorològiques extraordinàriament dolentes.

A més de la sequera i el vent, enguany s’ha fet una reducció dràstica dels tractaments aeris per al control de la mosca de l’olivera que ha condicionat tant la producció com la qualitat de l’oli. Les conseqüències són un augment dels costos i una davallada dels ingressos econòmics dels productors i les cooperatives.

Davant la preocupació del sector, el cap de branca de l’oli, Joan Segura, va convocar una reunió a la cooperativa Soldebre on es va tractar de l’afectació de la collita d’oliva i es van proposar possibles actuacions. El president de la Federació, Josep Pere Colat, i altres representants d’aquesta organització també van ser presents en la trobada, donada la magnitud de la problemàtica.

La Federació convoca una reunió urgent a Tortosa
i promou una trobada amb el conseller Pelegrí

Posteriorment, la Federació ha gestionat una reunió amb el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, a la qual han assistit representants d’aquesta organització i de les cooperatives afectades per sol·licitar el pagament dels ajuts estan pendents de cobrament en els darrers anys, la posada en marxa de la taxa d’acompanyament per realitzar els tractaments contra la mosca i que, en el nou PDR (Programa de Desenvolupament Rural), es determini un ajut per lluitar contra la mosca de l’olivera. També cal que s’estableixin línies preferents de crèdit per assegurar la continuïtat de l’activitat productiva de les cooperatives de la zona.