Porc Duroc Plana de Vic el secret d’una carn amb origen

La Cooperativa Plana de Vic porta un control de traçabilitat del Porc Duroc, des de la granja on es cria i s’alimenta fins a l’escorxador, per tal de garantir tot el procés d’una carn que es caracteritza per la seva tendresa, suculència, sabor i aroma.

El consumidor de carn de porc exigeix, cada vegada més, un producte saludable, amb bones propietats organolèptiques i una correcta relació qualitat/preu.

Com a resposta a aquesta demanda, la Cooperativa Plana de Vic i alguns dels seus socis han apostat per una determinada genètica, alimentació i sistema de maneig dels animals (tractaments, instal·lacions, etc.) per tal de produir de la forma més eficient i amb la qualitat desitjada.

En concret, la Cooperativa ha apostat per comercialitzar amb la marca Plana de Vic una genètica determinada que predomina a la raça Duroc i que permet obtenir una carn d’alta qualitat caracteritzada per la tendresa, la suculència, el sabor i l’aroma.

DSC_0828_2La genètica de la raça Duroc es caracteritza perquè el porc pot arribar a aconseguir un elevat nivell de greix intramuscular (GIM). Aquest greix se selecciona en base a mesures in vivo amb equip d’ultrasonografia diagnòstica en la línia pura, tenint en compte també que no s’empitjorin els índexs productius i que el producte final presenti la màxima homogeneïtat.

Igualment, els ramaders segueixen una estratègia d’alimentació vigilant perquè els animals no s’engreixin en les etapes inicials del creixement, sinó que dipositin el greix en la fase d’acabat. Per això cal establir una pauta d’alimentació correcta utilitzant els pinsos adequats per a cada moment. A més, es treballa amb matèries que afavoreixen un millor perfil d’àcids grassos, predominant els insaturats com l’àcid oleic i disminuint el contingut en àcids grassos saturats.

Altres mesures per augmentar la qualitat consisteixen a sacrificar l’animal a l’escorxador unes tres setmanes més tard de l’habitual, perquè tingui un pes més elevat i el nivell d’infiltració de greix sigui el correcte, i també es dóna més espai vital als animals perquè, en ser més grossos, tinguin el nivell de benestar adequat.

Finalment, l’especejament i la preparació de la carn per arribar al consumidor es fa a la sala d’elaboració de la Cooperativa que, a més, dissenya i crea una sèrie de productes elaborats que també tenen un segell diferencial de qualitat gràcies a les característiques de la carn amb què s’elaboren.

Durant el procés de comercialització, tots els productes amb control de traçabilitat de la Cooperativa Plana de Vic es comercialitzen indicant a l’etiqueta la granja del soci on s’ha criat i alimentat l’animal, a més del distintiu de Porc Duroc Plana de Vic. L’objectiu: mostrar al consumidor l’origen del secret de la Cooperativa.