Poma i pera, producció a la baixa

PeraAl 2016, la producció de poma a la UE disminuirà un 3% en comparació amb la de l’any passat fins a les 12.005.000 tones, mentre que la collita de pera caurà un 9% fins a les 2.170.000 tones. A excepció d’algunes gelades que afecten alguns països d’Europa Central, en general, les condicions climàtiques han estat favorables, anticipant una bona qualitat de la fruita.

En el conjunt de l’Estat espanyol, la producció de pera cauria un 12% fins a les 147.297 tones; mentre que pujaria un 6% la de poma i se situaria en 509.455 tones, amb la Golden com a principal varietat.

Millora en les retirades

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) s’ha mostrat satisfeta després de conèixer la decisió del Consell de Ministres de la Unió Europea d’incrementar els ajuts a les retirades de fruita i horta. Com a mitjana, els productes amb major presència a Catalunya es beneficiaran d’un increment a l’entorn del 40% sobre el preu de garantia actual.

El responsable de fruita de la FCAC, Albert Capdevila, argumenta que “amb aquesta mesura, podrem garantir un preu de seguretat més ajustat per als productors i millorar la gestió de productes tan peribles davant de possibles desequilibris de mercat”.