Pòlisses a preu d’or

Fitosanitaris_Josep Ll. Escuer OPINIÓ
Josep Lluís Escuer Assegurances Agràries

A principi de novembre, la Comissió General d’ENESA va confirmar les sospites i els pitjors pronòstics: el Ministeri congela el pressupost del Pla d’Assegurances Agràries 2017. La retallada que patiran els ajuts serà molt important i la gravetat de la situació, extrema.

Per recuperar la desviació del pressupost actual, ENESA redueix 10 punts percentuals la subvenció de les línies d’assegurança a partir del 15 de novembre. En aquest grup s’inclou l’assegurança de fruiters, que suposa més del 25% de la contractació global i és la principal assegurança agrícola a Catalunya, on se subscriuen unes 3.500 pòlisses anuals.

Un productor de fruita amb bonificació podria passar de pagar 11.400 a 13.900 euros; mentre que els agricultors que hagin tingut algun sinistre les últimes campanyes passarien de 8.900 a 14.600 euros per pòlissa

L’increment de les primes podria suposar un sobrecost per al sector fruiter de fins a 6 milions d’euros anuals. Com a exemple, un productor de fruita amb bonificació podria passar de pagar una pòlissa d’11.400 a 13.900 euros; mentre que els agricultors que hagin tingut algun sinistre les últimes campanyes passarien de 8.900 a 14.600 euros de cost global per pòlissa.

Sens dubte, ens trobem davant d’un escenari molt advers per afrontar la contractació de les noves pòlisses, i a la Federació ens preocupa que la retallada desemboqui en un descens de la contractació o en un migració cap a opcions d’assegurament més assequibles provocant una manca de protecció de l’agricultor davant certs riscos.

Per això hem reclamat al Ministeri que sigui conseqüent amb el discurs de valoritzar i reforçar la política de gestió de riscos per garantir la viabilitat del sector agrari i que incrementi el pressupost previst per evitar desmantellament del sistema.

Un desmantellament del suport públic és contraproduent i acaba provocant que només assegurin els agricultors amb més probabilitat de sinistres

Està més que contrastat que la desaparició del suport públic és contraproduent i cal que ENESA reconsideri la seva decisió, que sigui sensible i, en cas que el desajust pressupostari sigui realment insalvable, que s’explorin noves solucions i s’apliqui una reducció modulada en diversos exercicis.

En aquest sentit, volem valorar positivament l’esforç que ha realitzat el Departament d’Agricultura per compensar parcialment aquesta retallada: ha augmentat el pressupost previst en 2,3 milions d’euros, incrementant la subvenció destinada a la contractació de les assegurances per a explotacions de fruiters.

Només així podrem evitar que se subscriguin pòlisses amb menys cobertures o, en el pitjor dels casos, una caiguda en picat de la contractació d’assegurances.