Pla Marc: Visió 2020

Assemblea General FCAC_3

En el marc de la XXXII Assemblea General, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el “Document de reflexió estratègica: Visió 2020”, que tanca la segona fase del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català i aposta per defensar l’establiment d’un Pla per al foment de la competitivitat en el sector.

Durant la presentació, es va subratllar el compromís del Pla Marc amb les cooperatives i des de les cooperatives, el seu paper com a una eina bàsica per al futur del món rural i les persones que hi viuen.

En aquest sentit, el president de la Federació explicava que “aquest document ens aporta una estratègia a mig termini. A partir d’ara i amb l’ajuda de tots vosaltres, comença la feina a territori, vetllant per les cooperatives en tots els seus vessants tant productiu i econòmic com per tot el que suposen per als socis”.

El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, que presidia l’acte, va afirmar que “el cooperativisme del nostre país ha estat, és i crec que ha de seguir sent un senyal d’identitat de Catalunya i del sector agroalimentari. Entre tots, hem d’intentar que aquest model perduri en el temps i sigui cada vegada més útil, més eficient i més competitiu, i entre tots hem de fer una crida perquè els joves s’incorporin i hi hagi una certa capacitat de regeneració dels consells rectors”.

Conclusions de futur

El document de reflexió estratègica “Visió 2020” s’organitza al voltant de 4 eixos (estructura social, col·laboració i vertebració, comercialització i producte cooperatiu), que es desglossen en 13 grans objectius i es concreten en 91 actuacions.

Les línies de futur que apunta han sorgit d’una primera fase de diagnosi del sector i d’una posterior discussió, rica i plural, que es va dur a terme durant tot un semestre i en el qual van participar més de 150 representants de cooperatives d’arreu del territori.

La principal conclusió és la necessitat d’articular un nou Pla per al foment de la competitivitat del sector, que reforci el lideratge de les cooperatives i propiciï un salt significatiu en la dimensió mitjana d’aquestes empreses. Altres objectius són promoure la incorporació de joves i la implicació del soci a la cooperativa, millorar la professionalització d’aquestes empreses, potenciar la innovació, crear bancs de terres i fomentar el model de cooperativa agrària amb secció de crèdit.

En l’àmbit de comercialització, la Federació té el repte de fomentar la creació d’una xarxa d’agrobotigues i la internacionalització, a partir d’estratègies de promoció conjunta i la possible creació d’una marca cooperativa.

A Catalunya, hi ha 221 cooperatives agràries federades, que sumen 34.489 socis productors i una facturació global superior als 1.600 milions d’euros anuals. Per demarcacions territorials, hi ha 67 cooperatives a les comarques de Lleida, 67 cooperatives a les de Tarragona, 43 a les Terres de l’Ebre, 27 a Barcelona i 17 a Girona.

Per sectors de producció, hi ha 110 cooperatives que es dediquen a l’elaboració d’oli d’oliva, 90 cooperatives a fruita seca, 68 a vi i cava, 46 a fruita dolça, 39 a cereals i farratges, 20 a pinsos, 11 a horta, 10 a cítrics, 10 a ramaderia, 9 a llet, 2 concentren la producció d’arròs i 1 la de flor i planta ornamental. Cada cooperativa agrària pot dedicar-se a més d’una activitat productiva.

Segons la fase de diagnosi del Pla Marc, l’evolució de la facturació global des de l’any 2008 fins a 2011 és més favorable al sector cooperatiu que a l’agroindústria. Mentre les cooperatives agràries van augmentar les vendes netes un 0,9%, l’agroindústria van caure un 0,5%.

Durant el període estudiat, la facturació mitjana per empresa també va augmentar un 6,4% a les cooperatives i va baixar un 4,9% a l’agroindústria.

Quant als esforços per millorar la productivitat, l’evolució de la facturació per treballador a les cooperatives pràcticament duplicava a l’agroindústria en els últims dos anys de l’estudi. L’increment de la facturació per treballador era d’un 15,6% a les cooperatives (378 milers d’euros per treballador) i només d’un 8% a l’agroindústria (269 milers d’euros).


Continua llegint…

Un pla per fomentar les cooperatives