El Pla Marc de cooperatives ja és un Acord de Govern

Fruit de les negociacions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i amb el lideratge del Departament d’Agricultura, el Govern ha assumit com a propi el Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català 2016-2020.

Tant la Federació com les pròpies cooperatives agràries han treballat intensament en aquest projecte estratègic al llarg dels últims anys i és que l’Acord de Govern sobre el Pla Marc, i el consegüent compromís de dur-lo a terme i dedicar-hi recursos en aquesta legislatura, resulten vitals per al sector.

“Les cooperatives agràries som model de desenvolupament, amb un indiscutible paper vertebrador de l’agricultura i l’economia en el territori. Per aquesta raó, hem aconseguit que el nostre Pla Marc esdevingui una línia d’acció prioritària del Govern català”, afirma el president de la FCAC, Ramon Sarroca.

Les prioritats de les cooperatives agràries sorgides del Pla Marc es concreten en el document de reflexió estratègica “Visió 2020”. Aquest full de ruta es va presentar a l’Assemblea General de la Federació de l’any passat i les seves conclusions sorgeixen de la diagnosi inicial sobre la situació del sector i d’un procés de debat a territori amb presidents, juntes rectores, gerents i altres persones vinculades a l’entorn cooperatiu agrari.

El resultat és un conjunt de 91 actuacions que s’estructuren a l’entorn de quatre grans eixos amb la finalitat d’enfortir l’estructura social de les cooperatives, incentivar la seva vertebració empresarial, potenciar la comercialització i promocionar el producte cooperatiu.

Ramon Sarroca explica que “hem d’agrair la gestió del Departament d’Agricultura per a l’aprovació d’aquest projecte com un Acord de Govern i comptem també amb la complicitat de la resta de Conselleries implicades i de tots els sectors i totes les cooperatives, que tenim obligació d’assumir part de la feina”.

Una de les principals actuacions és la necessitat de definir el nou Pla per al foment de la competitivitat de les empreses cooperatives, en el qual la FCAC vol participar activament.

La Federació té previst presentar el conjunt del projecte a la Comissió d’Agricultura del Parlament, en tant que l’elaboració del Pla Marc del cooperativisme agrari va ser un mandat del propi Parlament fruit del Debat de Política Agrària de 2010. 

PROGRAMA D’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DEL COOPERATIVISME AGRARI

Eix 1 – Enfortir l’estructura social de les cooperatives

 • PDR 2014-2020
 • Agroemprèn
 • Aracoop
 • CapitalCoop
 • Consorci de la Formació Contínua
 • Programa de les Dones del Món Rural i Marítim

Eix 2 – Incentivar la col·laboració i la vertebració empresarial

 • PDR 2014-2020
 • Elaborar el Programa de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives Agràries 2016-2020
 • Elaborar el nou Conveni de Col·laboració DARP-FCAC per desenvolupar el Programa de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives Agràries 2016-2020
 • Aracoop
 • Grup de Seguiment Sectorial de Cooperatives amb Secció de Crèdit
 • Elaborar un nou Conveni Marc DARP-FCAC

Eix 3 – Potenciar la comercialització en les cooperatives agràries

 • PRODECA
 • ACCIÓ
 • IRTA

Eix 4 – Promocionar el producte cooperatiu agrari

 • PDR 2014-2020 Circuits curts
 • Elaborar el Programa de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives Agràries 2016-2020