Pla d’acció del nou govern

El 25 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a la XI Legislatura. Per aquest motiu i en compliment del seu compromís de representació del sector, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va dur a terme una roda de contactes amb els diferents partits polítics que es presentaven a les eleccions amb l’objectiu de posar damunt la taula el que aquest col·lectiu considera un pla d’acció irrenunciable per al nou Govern

En concret, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va mantenir trobades amb alts càrrecs de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit Popular (PPC) i el Partit Socialista (PSC). En tots els casos, el president de la Federació, Josep Pere Colat, va insistir en la importància de “garantir el paper estratègic de l’agroindústria cooperativa, i que es potenciïn les cooperatives com a models d’empresa en el context actual de profunda crisi econòmica i de valors”.

Constituït el nou Govern, en les últimes setmanes la FCAC ha començat a reunir-se amb diferents Conselleries per tal de reprendre els temes que s’estaven treballant abans de la convocatòria electoral i de posar fil a l’agulla en aquelles noves problemàtiques i iniciatives que afecten el sector.

El sector considera que són línies prioritàries de treball l’impuls del Pla Marc del cooperativisme agrari com a instrument per a la definició d’estratègies de futur del sector i la modificació de la Llei de Cooperatives per adaptar-la a la realitat del cooperativisme agrari. A més, altres eines a consolidar són el Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de les cooperatives, el recursos per a la millora de la comercialització agroalimentària i la defensa del model de les cooperatives amb secció de crèdit.

Agricultura i Empresa, conselleries estratègiques

Tant bon punt va quedar constituït el nou Govern, el president i el consell rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya van iniciar les gestions per mantenir trobades amb els màxims responsables de les Conselleries més directament implicades en la gestió de les empreses cooperatives i amb responsabilitat en projectes estratègics com el Pla Marc del cooperativisme agrari català i la modificació de la Llei de cooperatives de Catalunya. Així mateix, també s’han iniciat contactes amb els que, a dia d’avui, es perfilen candidats a integrar la Comissió d’Agricultura del Parlament.

Bilateral amb el conseller Pelegrí

La FCAC ha estat la primera organització a mantenir una reunió bilateral amb el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i el seu equip de govern.

Durant la sessió de treball, el president de les cooperatives, Josep Pere Colat, va recordar al conseller Pelegrí que “el sector agroalimentari és estratègic en qualsevol societat avançada i especialment en una conjuntura econòmica difícil. Per aquest motiu, és necessària una dotació pressupostària suficient que prioritzi els projectes d’integració de cooperatives, les assegurances agràries i que asseguri la continuïtat del Programa de Desenvolupament Rural durant 2013, de manera que no es perdi ni un euro del cofinançament de la Unió Europea”.

Com a punts específics, la Federació va recordar a la Conselleria d’Agricultura que és imprescindible mantenir el Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de les cooperatives amb una convocatòria per al 2013 de caràcter plurianual i també que la Conselleria participi en el Pla Marc del cooperativisme agrari català, un estudi i diagnosi de 240 cooperatives agràries que es concretarà en una reflexió estratègica del futur del sector.

També es va tractar de la discussió sobre el futur de la PAC, el Pacte nacional per a l’agricultura, el Decret de venda directa, la Llei de cadena de valor, la promoció del producte agroalimentari o la simplificació administrativa, a més d’altres qüestions sectorials, com la necessitat de mantenir els ajuts a la fruita seca i l’encariment insostenible de les matèries primeres en el sector de ramaderia.

Presentació al conseller Puig

Primera reunió de la Federació amb el coseller Felip Puig

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també ha mantingut una reunió de presentació del sector al nou conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que estava acompanyat pel director general d’Economia Social i Cooperativa, Xavier López.

Per a la FCAC, és imprescindible que el Govern impulsi una nova Llei de cooperatives que adeqüi els instruments normatius a les necessitats i realitats actuals de les cooperatives agràries. També calen mecanismes que permetin garantir la competitivitat del sector, que es millorin les propostes de formació per poder oferir al sector un reciclatge professional adequat a la casuística de les cooperatives i que es facin efectius els pagaments d’ajuts pendents al sector.

En aquesta primera trobada, Josep Pere Colat, ha explicat al conseller Puig que “les cooperatives agroalimentàries som estratègiques per a la societat, en tant que som empreses que no ens deslocalitzem i generem riquesa i llocs de treball a moltes zones rurals de Catalunya. Per aquest motiu, entenem que és necessari que s’estableixi una relació permanent entre la Federació i la Conselleria i que el Govern impulsi els instruments necessaris per garantir la competitivitat del sector”.