Pionera en pinso ecològic

EMPRENEDORIA

Celler Cooperatiu de Salelles

Doblarà les instal·lacions per fer front a la creixent demanda

La Cooperativa de Salelles és una de les poques empreses del país que elabora pinso ecològic amb una línia exclusiva. Va començar l’any 2004 per abastir petits ramaders de la zona del Pallars i, des d’aleshores, la demanda ha anat creixent fins al punt que ara ven entre 800 i 1.000 tones de pinso ecològic al mes, el 80% del total de Catalunya i la resta a l’Estat espanyol.

Cada vegada són més els ramaders que opten per aquest tipus de pinso per alimentar el bestiar a causa de l’increment de consum ecològic i sostenible.

Fruit d’aquesta demanda, la cooperativa ja produeix fins a quatre vegades més de pinso ecològic que convencional. Es fabriquen pinsos 100% ecològics per a tot tipus d’animals: porcí, avicultura, vaquí, oví, cabrum i cavalls, i també s’elaboren fórmules a mida sota demanda.

Per poder abastir les comandes i també per obrir les portes a nous mercats, la cooperativa del Bages invertirà 350.000 euros que li permetran doblar les instal·lacions dedicades a la producció de pinso ecològic.

Les obres consistiran en l’ampliació de la planta, especialment de la zona d’envasament i embalatge, amb la finalitat de produir a major velocitat. Es preveu que estaran enllestides a la tardor.

En paral·lel i tenint en compte que aconseguir la matèria primera és una de les principals dificultats per produir pinso ecològic, la Cooperativa de Salelles està treballant, juntament amb l’IRTA, en un projecte per donar a conèixer el cultiu ecològic de cereal a Catalunya i així no haver de recórrer a matèries primeres que vénen de molt lluny. En l’actualitat, el blat de moro s’importa d’Itàlia o França i l’ordi d’Andalusia.

El cultiu ecològic a Catalunya no és suficient per abastir la demanda. Es produeix cereal de secà com ordi, civada o blat però encara és molt minoritari”. Josep Oliveras, gerent de la Cooperativa de Salelles

LES XIFRES
546 
socis
+800 tones de pinso ecològic mensuals
350.000 euros d’inversió en instal·lacions