Oportunitats per a les cooperatives

Cooperativa Vila-rodonaBrussel·les acaba d’aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 per a Catalunya, després d’una llarga i dura negociació i múltiples canvis en relació amb el projecte presentat al juliol de l’any passat.

Els agricultors i ramaders, en tramitar la Declaració Única Agrària (DUN) d’enguany, ja han sol·licitat els ajuts per a les seves explotacions en el marc del nou PDR. Està previst que, pròximament, les cooperatives també podran acollir-se a les oportunitats del nou programa.

Hi ha molts projectes empresarials de les cooperatives en cartera i diverses convocatòries d’interès per al sector es publicaran en breu

Precisament, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha pressionat reiteradament al Govern perquè les convocatòries de 2015 sortissin al més aviat possible amb l’objectiu d’evitar que fos un any “en blanc” i perquè hi ha molts projectes empresarials de les cooperatives en cartera, després de diversos anys sense ajuts en alguns àmbits.

Finalment, diverses convocatòries d’interès per a les cooperatives es publicaran en breu: ajuts d’agroindústria, suport als nous grups operatius per a la innovació, foment dels circuits curts i els derivats de l’estratègia Leader.

Inversions per a l’agroindústria

Línia referida a projectes per millorar la transformació i comercialització dels aliments amb processos innovadors o fomentant la internacionalització. També es preveu la realització d’inversions destinades a mitigar el canvi climàtic fent un ús més eficient de l’energia, utilitzant fonts d’energia renovables o reduint emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Es tracta d’una oportunitat després de molts anys de “sequera” en subvencions per aquest tipus d’actuacions. La mesura, però, es presenta coixa a nivell pressupostari perquè, només en dues convocatòries, s’esgotaria el pressupost de tot el PDR (hi ha una reducció del 32% respecte al PDR 2007-2013).

Grups operatius d’innovació

Es tracta d’ajuts destinats a grups que s’associen per innovar en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, orientació al mercat o millor gestió de l’aigua.

Aquesta línia permet que les cooperatives resolguin, de forma col·laborativa, dificultats sectorials que es poden tractar a partir de la innovació i que individualment no es poden atendre. L’increment pressupostari és del 206% en relació amb l’antic PDR.

Foment de circuits curts

Parada "Garrigues, colors i emocions" al Mercat de la Concepció de Barcelona

L’objectiu és la cooperació entre els diferents agents de la cadena alimentària i els mercats locals per promoure cadenes curtes de comercialització.

És un ajut adreçat a entitats vinculades mitjançant convenis de cooperació i entitats associatives que agrupin productors. El ventall de costos que cobreix inclou des de la construcció del punt de venda a l’adquisició de maquinària, equips i programes informàtics, registre de marques i tasques de comercialització i promoció dels productes.

Aquesta mesura s’ha incorporat en el PDR a petició de la FCAC per potenciar, entre d’altres, projectes de cooperació entre les agrobotigues de les cooperatives.

Nova estratègia LEADER

Es preveu donar suport a inversions derivades d’estratègies de desenvolupament i a projectes de cooperació entre grups d’acció local, tant a nivell interterritorial com transnacional.

Aquestes mesures de suport parteixen d’un plantejament molt obert i, en conseqüència, hi tindran cabuda múltiples projectes de cooperatives.

Per donar a conèixer el marc general del nou programa Leader, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat reunions amb cooperatives de diversos àmbits, especialment a les zones del territori amb més implantació. La Federació també té presència en els grups d’acció local per vetllar pels interessos del sector.

PRESSUPOST PDR 2014-2020
Inversions per a l’agroindústria 69 M€
Grups operatius d’innovació 17 M€
Foment de circuits curts 5 M€
Nova estratègia Leader 62 M€


Continua llegint…

El futur és nostre. Opinió Xavier Pié, vicepresident FCAC